Linkovi

Surealizam i modernizam Marsdena Harltija u Vašingtonskoj galeriji Filips - 2003-07-28


Marsden Hartli, koji je živeo od 1877. do 1943. godine, bio je pionir medju modernistima, autor, pisac i poeta, koji je dobar deo svog nomadskog života proveo u Parizu, Berlinu, Njujorku, Meksiku i na Bermudskim ostrvima, pre no što se pred kraj vratio svojoj rodnoj državi. Ova retrospektivna izložba je prva u više od 20 godina i njome je obuhvaæeno gotovo 90 slika i 12 crteža, koji demonstriraju stilski i tematski opus Hartlijevog inovativnog rada. Medju izloženim delima su rani impresionistièki pejsaži iz Mejna, slike iz perioda simbolizma nastale u Berlinu, serija kubistièkih slika iz Provinstauna na Kejp Kodu, zatim moæni pejsaži sa amerièkog jugoistoka, iz Meksika, Francuske i sa Alpa, i najzad primeri sirovog figurativnog stila koji je karakteristièan za Hartlijev povratak na severoistok Sjedinenih Država. Ova izložba posebnu pažnju skreæe na prethodno zanemarene delove Harltlijevog opusa, poput slika iz Francuske, inspirisanih Sezanom, zatim radova vezanih za period proveden u Novom Meksiku i Meksiku, kao izuzetna platna regionalnih scenskih prikaza ljudi u Hartlijevom rodnom Mejnu, nastalih tokom poslednjih deset godina njegovog života i karijere. Mnogi Hartlijevi znaèajni crteži su ukljuèeni u ovu postavku kako bi posetiocima osnažili i rasvetlili razumevanje umetnièkih dela ovog velikana. Osnivaè galerije ”Filips kolekcija,“ Dankan Filips, mada nikada nije lièno upoznao Marsdena Harlija, smatrao je njegovo slikarstvo, posebno ono nastalo u Mejnu, ”liènim i moænim doprinosom izuzetnim tradicijama amerièke umetnosti, romantiènom misticizmu i robustnom realizmu“ . Nadamo se da æe i posetioci ove izložbe imati slièan utisak.

XS
SM
MD
LG