Linkovi

Uèešæe kompanija iz Srbije i Crne Gore u obnovi Iraka? - 2003-07-24


Premijer Srbije Zoran Živkoviæ i ministar inostranih poslova državne zajednice Goran Svilanoviæ razgovarali su na poèetku posete SAD sa uglednim èlanom Senatskog dobra za inostrane odnose, senatorom Džordžom Voinovièem. Nakon sastanka u Senatu, premijer Srbije je za Glas Amerike izložio neke od stavova koje æe tokom boravka u Vašingtonu delegacija preneti zvaniènicima admistracije Sjedinjenih država.

Premijer Srbije Zoran Živkoviæ izjavio je da je usvajanje zakona o normalizaciji trgovinskih odnosa Sjedinjenih država sa Srbijom i Crnom Gorom samo tehnièko pitanje, koje æe biti rešeno u vrlo kratkom roku, možda èak i za vreme njegovog boravka u Vašingtonu. Premijer Živkovic prenosi zvaniènicima administracije predsednika Buša da se reforme u Srbiji - uprkos krupnim problemima i uprkos ubistvu premijera Djindjica - odvijaju brže nego u nekim drugim zemljama u tranziciji i da æe vlada u Beogradu ostati privržena demokratskom i ekonomskom napretku.

U razgovorima sa državnim sekretarom Kolinom Puelom i savetnicom predsednika Buša za nacionalnu bezbednosti Kondolizom Rajs, premijer Živkoviæ planira da pokrene pitanje amerièke podrške uèešæu kompanija iz Srbije i Crne Gore u poslovima rekonstrukcije Iraka: ”Komunikacija na tu temu je poèela i preko ambasade SAD u Beogradu i preko naše ambasade ovde i oèekujem da danas, posle tog sastanka imamo odgovore na neka pitanja,“ rekao je premijer Živkoviæ.

Sto se tièe bilateralnog sporazuma o izuzimanju amerièkih državljana iz nadležnosti Medjunarodnog kriviènog suda, premijer Srbije je izjavio da se SCG nalazi u posebnoj situaciji jer se, s jedne strane, od Državne zajednice traži da svoje gradjane izruèuje Haškom tribunalu, a s druge, da potpisuje sporazuma o neizruèivanju gradjana neke treæe zemlje Medjunarodnom kriviènom sudu. ”Tu se ne radi o biranju izmedju Evropske unije i SAD, veæ o unurašnjem pitanju. Nadamo se da æe Vašington imati razumevanja za naš položaj,“ rekao je premijer Živkoviæ.

Saradnja Beograda sa medjunarodnim tribunalom za ratne zloèine u Hagu takodje je u fokusu pažnje na razgovorima državne delegacije, a pitanje hapšenja Ratka Mladiæa, koje se u medjunarodnim dipliomatskim krugovima naglašava kao uslov za pristupanje Srbije i Crne Gore Partnerstvu za mir, po reèima premijera Živkoviæa, ne bi trebalo da bude problem: ”Mladiæ je, sa naše strane, tahnièko pitanje. Znaèi pitanje je da li je on na teritoriji Srbije, i pitanje je možemo li da utvrdimo, ako jeste, gde je. Ako jeste na našoj teritoriji i ako utvrdimo gde se nalzi, njegovo hapšenje æe biti tehnièko pitanje, kao i hapšenje Miloševiæa, kao i hapšenje Šljivaèanina, Radiæa i svih drugih,“ naglasio je premijer Živkoviæ. Medjutim, postavlja se pitanje da li æe takvo jednostavno obrazloženje državne delegacije biti dovoljno u svetlu tvrdnji Haškog tribunala da postoje dokazi da se Ratko Mladiæ nalazi u SCG.

XS
SM
MD
LG