Linkovi

Visoka delegacija iz Srbije i Crne Gore u Vašingtonu - 2003-07-24


”U fokusu razgovora su bile ekonomske veze i saradnja Državne zajednice sa Haškim tribunalom,“ izjavio je srpski premijer Zoran Živkoviæ posle sastanka sa senatorom Džordžom Voinovièem, èija kancelarija je bila prvo odredište zvaniène posete visoke delegacije SAD.

”Uspostavljanje normalnih trgovinskih odnosa je samo tehnièko pitanje, i ja se nadam da æe zakon o obnovi Statusa najpovlašæenije zemlje u trgovini sa SAD biti usvojen još tokom našeg boravka u Americi,“ dodao je Živkoviæ.

Premijer Srbije, ministar inostranih poslova SCG Goran Svilanovic i njegova zamenica Aleksandra Joksimoviæ, sastali su se u medjuvremenu i sa pomoænikom Državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Elizabet Džouns, Ambasadorom za pitanja ratnih zloèina, Pjerom Rièardom Prosperom, a posle podne slede susreti sa èlanovima kongresnog Odbora za inostrane odnose i Helsinške komisije.

Svakako najvažniji susret tek predstoji: veèeras æe delegaciju u Stejt departmentu pozdraviti amerièki Državni skretar Kolin Pauel, a kasnije u Beloj Kuæi savetnica za nacionalnu bezbednost Kondoliza Rajs. Kako se oèekuje, u centru pažnje tih susreta biæe niz pitanja od bilateranog znaèaja, ukljuèujuæi saradnju Beograda sa Haškim tribunalom -- konkretnije, izglede za hapšenje Ratka Mladiæa -- podršku Amerike SCG u nastojanjima da stupi u Partnerstvo za mir i druge evroatlantske strukture i, naravno, dilemu Beograda u pogledu zahteva Vašingtona da Državna zajednica potpiše sporazum o izuzeæu amerièkih državljana iz nadležnosti Medjunarodnog kriviènog suda.

Dan se završava nezvaniènom veèerom u jednom ekskluzivnom vašingtonskom klubu koju u èast delegacije organizuje Brus Džekson, predsednik ”Projekta za demokratije u tranziciji“ koji usko saradjuje sa zvaniènim Beogradom na misiji pridruživanja Partnerstvu za mir i drugim evroatlantskim institucijama.

U veèerašnjoj radio emisiji Glasa Amerike u 21 i 30 kao i u televizijskoj emisiji Glasa ”Otvoreni studio“ u 23 èasa donosimo opširaniji izveštaj o današnjim aktivnostima visoke delegacije SCG u Vašingtonu.

XS
SM
MD
LG