Linkovi

Vetrovi promene na polju energetike - 2003-07-23


Korišæenje energije vetra je jedna od najbrže rastuæih tehnologija na svetu. Evropsko udruženje za korišæenje energije vetra saopštava da je u poslednjih šest godina od vetra dobijeno 30 posto više energije nego ranije. Razlog tome je veliki pad cena opreme. Institut za ekološku politiku planete zemlje, vašingtonska organizacija koja promoviše korišæenje takozvane obnovljive energije, kaže da u Sjedinjenim Državama energija od vetra proizvodi struju za manje od èetiri centa po kilovatuèasu - odnosno za jednu desetinu cene od pre 20 godina - što je èini konkurentnom u odnosu na ugalj ili prirodni gas. Oèekuje se da æe do 2020. godine ta cena pasti na polovinu današnje cene. Medjutim, prema rezultatima jedne studije, upravo objavljenim u Èasopisu za geofizièka istraživanja, energija vetra bi mogla biti obilatija i pouzdanija no što smo do sada mislili. Profesor za elektrotehnike na univerzitetu Stenford, Mark Džejkobson, kaže:

JACOBSON ACT 3: ”24 odsto površine Sjedinjenih Država ima vetrove dovoljno jake da cena te energije konkuriše ceni energije dobijene od uglja ili prorodnog gasa. To znaèi da bi vetar u tim delovima mogao potpuno da zameni ugalj i prorodni gas, što je od kritiène važnosti za smanjenje globalnog zagrevanja. Oni predeli u kojima nema snažnog vetra mogli bi da budu povezani dalekovodima sa predelima u kojima postoje farme turbina na vetar.“

NARR: Udruženje amerièkih firmi za elektrodistribiciju, takozvani Edisonov elektrièni institut, tvrdi da ova studija ukida dosadašnju zabrinutost da je snaga vetra nepostojana i nepouzdana. Medjutim, predstavnik tog udruženja Džim Oven dovodi u pitanje ideju profesora Džejkobsona da bi enetrgija vetra mogla mogla da bude konkurencija uglju i prirodnom gasu svuda: OWEN ACT: ”Farme turbina na vetar èesto su daleko od mesta na kojima se struja koristi, što znaèi da je potrebno izgraditi dalekovode. A to na žalost košta puno. Stoga nije realistièno pretpostaviti da æe ugalj i prirodni gas skoro prestati da se koriste.“ NARR: Institut za ekološku politiku planete zemlje priznaje da još nije praktièno da se snaga vetra koristi svuda. Predsednik te grupe, Lester Braun, kaže da bi solarna energija možda praktiènija u regionima bez dalekovoda i na mestima na kojima ljudi troše male kolièine struje. Medjutim, on je uveren da æe vetar jednog dana postati vodeæi izvor energije na svetu: BROWN ACT: ”To je industrija koja raste. Mi veæ imamo tehnologiju za jeftino pretvaranje vetra u struju. Prema tome, nije pitanje da li æe vetar pronaæi svoje mesto pod suncem, veæ koliko æe se brzo odvijati taj proces.“

NARR: Amerièko udruženje za korišæenje energije od vetra istièe da æe tempo uvodjenja nove tehnologije velikim delom zavisiti od odluka koje æe donositi politièari tokom sledeæih nekoliko godina.

XS
SM
MD
LG