Linkovi

Predložen novi guverner Narodne banke Srbije - 2003-07-21


Skupštinski Odbor za finansije, prema novom Zakonu o Narodnoj banci Srbije predložio je Kori Udovièki za guvernera centralne banke, a za èlanove Saveta Narodne banke predloženi su predsednik Komisije za hartije od vrednosti i finansijska tržišta Bošk Živkoviæ, profesori Ekonomskog fakulteta Milorad Ivaniševiæ, Pavle Petroviæ i Zoran Popov, i saradnik Instituta ekonomskih nauka Stojan Stamenkoviæ.

Kori Udovièki najavila je na sednici Odbora, ukoliko bude izabrana za guvernera, bliskiju nego do sada saradnju Narodne banke i Vlade jer je nedostatak te saradnje, kako je rekla, postao faktor ozbiljnog ugrožavanja potencijala za teške reformske zadatke koji još nisu završeni. Ukoliko postanem guverner, sasvim je moguæe da u toku moje saradnje sa republièkom Vladom doðe trenutak kada se vrlo, vrlo oštro i jasno ne slažem, ali neæe biti moguæe da to bude nesporazum, rekla je Udovièki, potencirajuæi da æe njen prvi i najvažniji cilj biti stabilnost cena uz održive rezerve.

U prvim reagovanjima na ovaj predlog ispoljeni su razlièiti stavovi. Ministar finansija Božidar Ðeliæ smatra da je Kori Udovièki izvanredno rešenje za novog guvernera jer je duboko èestita osoba, ima prvoklasno obrazovanje i sedmogodišnje iskustvo rada u MMF-u, a da je predloženi sastav saveta Narodne banke, kako se izrazio, prva liga.

S druge strane, šef poslanièke grupe Demokratske stranke Srbije u republièkom Parlamentu Dejan Mihajlov oštro je kritikovao predlog da Kori Udovièki bude izabrana za guvernera Narodne banke. Unapreðenje ministra na mesto guvernera pokazuje nameru vlasti da kontroliše mesto guvernera jer æe taj guverner biti u funkciji Vlade, taènije u funkciji održavanja socijalnog mira, ocenio je Mihajlov.

U republièki Parlament stigao je predlog još jednog novog zakona. Naime, Demohrišæanska stranka Srbije predlaže Zakon o dosijeima tajne policije, a njen predsednik Vladan Batiæ izjavio je tim povodom kako je krajnje vreme da se vidi ko je ko i da se demistifikuje prošlost. Bilo je puno doušnika državne bezbednosti i iz sadašnje vlasti i meðu ljidima na visokim državnim funkcijama i njihovih najbližih srodnika, rekao je Batiæ.

XS
SM
MD
LG