Linkovi

Moral amerièkih vojnika u Iraku - 2003-07-21


Faludža, grad oko 55 km zapadno od Bagdada, tradicionalno predstavlja jako uporište sunita koji su podržavali bivšeg iraèkog lidera Sadama Huseina. Najveæi broj stanovnika tog grada vidi amerièke vojnike kao okupatore, koji nisu dobrodošli. Osamnaestogodišnji razvodnik Erik Džarard kaže da je svaka patrola užasavajuæe iskustvo.

”Sve je adrenalin. To je sve o èemu razmišljate. Želite samo da odete i što pre završite sa tim.“

Vojnici Druge brigade kažu da pre dva meseca nisu ni pomišljali da æe danas biti u Faludži. Mislili su da æe biti u svojim domovima u SAD, slavljeni kao heroji. Medjutim, napadi na amerièke vojnike poveæali su se u Bagdadu i drugim mestima oko prestonice, te je amerièke vojska bila prinudjena da odloži njihov povratak. Prva brigada zadržana je u Bagdadu. Medjutim, poèetkom juna, Druga brigada poslata je u Faludžu radi èuvanja mira i uèešæa u obnavljanju grada. Jedan vojnik koji nije želeo da bude identifikovan, izjavio je da je mnogo ljudi iz njegove jedinice bilo zapanjeno kada su saznali da ne idu kuæi.

”Mnogi nisu shvatili zašto se mi bavimo patroliranjem, osmatranjem zgrada i zašto smo sedimo, kada je naš posao da radimo ono što smo radili u Bagdadu.“

Približno treæina od 12 hiljada vojnika iz Treæe pešadijske divizije, veæ je otišla ili je u procesu odlaska kuæi. Ali prošlog ponedeljka mnogi iz Prve i Druge brigade primili su vest da je Pentagon opet produžio njihov boravak u Iraku. Komandanti su obeæali da æe uèiniti sve da pošalju vojnike kuæi do septembra, ali samo ukoliko se bezbednosna situacija u Iraku poboljša. Da bi olakšala rastuæe nezadovljstvo medju vojnicima, komada èini sve za poboljšanje životnih uslova vojnika. U sedištu Druge brigade u Faludži, gde dnevna temperatura u julu i avgustu dostiže i više od 50 stepeni Celzijusa, u mnogim barakama instalirani su klima uredjaji. Jedna prostorija je opremljena kompjuterima, kako bi vojnici mogli da se ukljuèe na Internet, proveravaju elektronsku poštu i odgovaraju na pisma. Vojnici takodje mogu da kupe bezalkoholna piæa, keks i ostale proizvode u vojnoj prodavnici u bazi.

Ipak, svi se slažu da raspoloženje najbolje popravlja improvizovani bazen za kupanje. Uprkos svemu, mnogi vojnici su i dalje ljuti zbog prekršenog obeæanja o slanju kuæi. Razvodnik Džarard tvrdi da bukvalno svaki vojnik ima prièu o tome kako je produženi boravak u Iraku naneo štetu njegovom privatnom životu. Vojnici kažu da æe nastaviti da rade svoj posao sve dok im se ne naredi da se vrate u SAD, ali im nije lako da sakriju ljutnju i razoèaranje. Moto Treæe pešadijske divizije je ”Pošalji me“. U poslednje vreme, vojnici tome sve èešæe dodaju reè ”...kuæi“.

XS
SM
MD
LG