Linkovi

Nova knjiga Skota Berga o Ketrin Hepbern ”Seæanje na Kejt“ - 2003-07-21


Skot Berg je imao 33 godine kad je prvi put intervjuisao Ketrin Hepbern, za èlanak u jednom èasopisu. Vrlo brzo poèeo je redovno da poseæuje njen letnjikovac i u to vreme ona ga je predstavljala kao svog biografa. Skot Berg prièa zašto se ova poznata glumica tako brzo sprijateljila sa njime?

”Kad sam je upoznao imala je 75 godina. Upravo je imala gotovo fatalnu saobraæajnu nesreæu. Prilièno je povredila stopalo i bila je po prvi put neznatno nepokretna i mislim da je u to vreme poèela da razmišlja o izvesnim dogadjajima u svom životu. Dogodilo se da sam se istovremeno u njenom životu pojavio ja koji razmatram živote ljudi i pišem o njima te je želela da to uèinim za nju.“

Tokom pozorišne i filmske karijere koja se protezala sedam decenija, Ketrin Hepbern je stvorila impozantan imidž o sebi kao ženi jake volje koja je otvoreno, samouvereno i duhovito iznosila svoja gledišta. Da poslušamo insert iz romantiène komedije Desk Set iz 1957.godine koji je snimila sa svojim èestim partnerom na filmu Spenserom Trejsijem.

Nadahnuta izvodjenja Ketrin Hepbern uèinila su je najomiljenijom zvezdom Skota Berga još mnogo ranije no što je sreo 1983.godine. Kad ju je dobro upoznao, poèeo je da ceni i druge strane njenog karaktera:

”Otkrio sam zapravo tu nežnu stranu koju nije otkrivala veæini ljudi, tu zaista velikodušnu prirodu.“

Na pitanje koja se od brojnih uspomena posebno urezala u seæanje Skot Berg prièa:

”Mislim da je jedno od najupeèatljivijih seæanja na dan kad smo se vozili nazad ka njenoj kuæi u Konetikatu i ona je upravo primila poziv od instituta za modu, koji ju je imenovao za ženu veka ili nešto slièno tome. Ja sam na to rekao: ”Verovatno su zapravo hteli da dodele tu titulu Odri Hepbern, a ne Ketrin Hepbern“. Ona se toliko razgnevila da mi je stavila kornet sladoleda u lice“. Mislim da je bilo izvesnih aspekata njenih životnih prièa o kojima nije želela da se zna u javnosti dok je još bila živa, te je stoga moja knjiga malo više otvorena u tom smislu od njene sopstvene knjige.“

Skot Berg je takodje pisao o njenim ljubavnim aferama, od kojih je najpoznatija afera sa Spenserom Trejsijem. Evo kako je ona, po njegovim reèima, izlazila na kraj sa neverom i èinjenicom da je on zapravo do kraja života ostao oženjen drugom ženom.

”Mislim da je to bio aranžman kojim je ona bila zadovoljna. Pre svega ona je bila ludo zaljubljena u Spensera Trejsija i mislim da je shvatala da bi ovo bila prva i možda jedina veza u njenom životu u kojoj bi zaista dala više no što bi dobila. Mislim i da je Spenser jako voleo nju. Nikada nije želela da se uda za njega. To mu je jasno stavljala do znanja. Oboje su bili veoma zadovoljni postojeæim aranžmanom.“

I na kraju o poslednjem susretu sa legendarnom glumicom Skot Berg kaže:

”Poslednji put sam se video sa njom èetiri nedelje pred smrt. Bio je to bolan susret, jer sam po prvi put shvatio da je Ketrin Hepbern na samrti. Nije više bilo sjaja u njenim oèima. Izgledala je slabašnije no što sam je ikada video. Ali bila je to još uvek Ketrin Hepbern, doterane kose, prelepih jagodica na licu, još uvek bastion snage. I kad sam je poljubio na kraju susreta bilo je to za mene zbogom. Nisam imao nikakve sumnje u to.“

Skot Berg se nada da æe ova knjiga ”Seæanje na Kejt“, na pravi naèin odati poštu seæanju Ketrin Hepbern i omoguæiti èitaocima da iskuse i sami kako je divno družiti se sa njom.

XS
SM
MD
LG