Linkovi

Kongres o pomoæi inostranstvu - 2003-07-16


Predstavnièki dom amerièkog Kongresa danas treba da odobri zakonski predlog kojim se Državnom sekretarijatu odobrava budžet od 30 milijardi dolara koji ukljuèuje sredstva za pomoæ inostranstvu i proširenje amerièkih informativnih programa za inostranstvo. Posebno oštre polemike, u juèerašnjoj debati, voðene su povodom finansiranje rada agencije Ujedinjenih za demografska pitanja: Novim zakonom predviðeno je finansiranje brojnih programa pomoæi. Oko 25 milijardi dolara odlazi na održavanje samog Državnog sekretarijata, dok æe ostatak od pet milijardi dolara biti utrošen na programe poput takozvanog Fonda za izazove novog milenijuma, iz kojeg se izdvaja direktna pomoæ vladama koje preduzimaju mere za poboljšanje stanja ljudskih prava i zastupaju naèela tržišne ekonomije. Administracija predsednika Buša takodje namerava da do 2007. godine udvostruèi broj dobrovoljaca u “Korpusu mira” za koji je predviðen budžet do pola milijarde dolara. Jedna milijarda i tri stotine miliona dolara predviðeno je za znatno proširenje amerièkih informativnih programa za inostranstvo, ukljuèujuæi sredstva za novu Radio-televizijsku mrežu za Bliski istok. Po reèima Henrija Hajda, predsedavajuæeg odbora Predstavnièkog doma za meðunarodne odnose:

“Ova nova televizijska mreža emitovaæe 24-èasovni radio i televizijski program za Bliski Istok i time znatno pomoæi naše napore u suzbijanju propagande i netaènih informacija koje doprinose sve veæem anti-amerièkom raspoloženju u tom regionu”.

Jednim od usvojenih amandmana se od predsednika Buša traži da od NATO-saveza zatraži pomoæ u stabilizaciji Iraka. Posebnim amandmanom se poziva palestinska vlast da saraðuje sa Izraelom u pružanju zaštite nevinim ljudima od teroristièkog nasilja. A, najsporniji deo novog zakona odnosi se na finansiranje Fonda Ujedinjenih nacija za demografska pitanja. Prošle godine, administracija predsednika Buša je otkazala toj agenciji pomoæ od 34 miliona dolara zbog njene -- kako je navedeno -- podrške praksi vršenja prisilnog abortusa. No, poèetkom godine usvojen je amandman kojim je toj istoj agenciji odobrena pomoæ od 50 miliona dolara. 400 miliona dolara pomoæi je predviðeno za organizacije koje se bave demografskim aktivnostima, koje nisu pod nadležnošæu Svetske organizacije. Novim zakonom se takoðe predviðaju sredstva za borbu protiv terorizma i suzbijanje širenja oružja masovnog uništenja. Predstavnièki dom je usvojio i amandman, kojim su imena 13 karipskih i južnoamerièkih zemalja dodata spisku zemalja koje mogu dobijati pomoæ od Globalnog fonda za ejds. Posebnim amandmana deklarisana je amerièka podrška demokratiji u Iranu i osuðeno zlostavljanje, zatvaranje i muèenje iranskih politièkih disidenata. Senat tek treba da usvoji sopstvenu verziju ovog zakonskog predloga.

XS
SM
MD
LG