Linkovi

Neizvesna buduænost Srbije i Crne Gore - 2003-07-14


Januš Bugajski, koji lièno poznaje državni vrh Crne Gore, kaže da duvanska afera neæe uticati na položaj premijera Mila Ðukanoviæa. Po njegovim reèima: “kada Ðukanoviæa nisu srušili napisi u “Nacionalu” zbog kojih je bila formirana skupštinska komisija koja je ispitivala navode tog lista, teško je poverovati da æe sada uslediti neke veæe politièke posledice.” Bugajski takoðe ukazuje da na crnogorskoj sceni, za sada, ne postoji realna politièka alternativa Ðukanoviæu. Džems O-Brajen, koji se upravo vratio iz Srbije, slaže se sa ocenom da afera neæe slomiti Ðukanoviæa. No, on takoðe upozorava da je crnogorska duvanska afera simptom rasprostranjene korupcije i povezanosti organizovanog kriminala sa segmentima politike u zemljama balkanskog regiona. Obrajen i Bugajski imaju razlièite poglede i u vezi sa potpisivanjem bilateralnog sporazuam sa Sjedinjenim Državama o izuzeæu amerièkih državljana od nadležnosti Meðunarodnog kriviènog suda. Bugajski kaže da je za oèekivati da Podgorica izrazi spremnost da potpiše sporazum:

“Mislim da je Crna Gora u poslednjih nekoliko godina dosledno podržavala amerièko stanovište u meðunarodnim odnosima, ukljuèujuæi Irak. Njena spremnost da potpiše sporazum je odraz politike održavanja bliskih odnosa sa Sjedinjenim Državama. Podogorica takoðe smatra da æe joj biti potrebna amerièka pomoæ ukoliko se na kraju trogodišnjeg perioda bude opredelila za nezavisnost”.

Džems O-Brajen ukazuje da Srbija i Crna Gora ne moraju da donesu odluku o potpisivanju sporazuma sve do poèetka oktobra i stoga smatra da postoji dovoljno vremena da se ona pažljivo odmeri. O-Brajen takoðe ukazuje da je sankcija za nepotpisivanje -- uskraæivanje amerièke vojne pomoæi, što ne bi pogodilo Srbiju i Crnu Goru jer takvu pomoæ, za sada, državna zajednica i ne prima. A, buduænost zajednièke države bivši specijalni izaslanik za Balkan posmatra iz perspektive Beograda:

“Srbiji je potrebno da se angažuje u zapadnim institucijama i ako Srbija zakljuèi da taj cilj može bolje da ostvari kao nezavisna zemlja, bez Crne Gore, ne verujem da bi se tome iko protivio. Neki strahuju da bi odvajanje Crne Gore možda destabilizovalo Srbiju. No, ja lièno ne delim takvo mišljenje. Sadašnja situacija, rekao bih, lièi na nezgrapan period u kojem treba da se utvrdi da li dve strane mogu da funkcionbišu zajedno”.

Po reèima Džemsa O-Brajena, takva oèekivanja su nerealna.

XS
SM
MD
LG