Linkovi

Novi Vladajuæi savet u Iraku - 2003-07-13


Prvi iraèki posleratni privremeni Vladajuæi savet održao je danas u Bagdadu inaugutralni sastanak koji se smatra istorijskim korakom ka opštim izborima. Kako navodi dopisnica Glasa Amerike iz Bagdada Ališa Riju, osnivanje Vladajuæeg saveta je podstaklo kako optimizam tako i pesimizan medju iraèkim gradjanima. Dvadeset pet uglednih Iraèana, predstavnika politièkih, etnièkih i verskih trupa, zauzelo je mesto u vladajuæem savetu uz obeæanje da æe deliti odgovornost za obnovu uništene privrede i vodjenje zemlje ka demokratkoj buduænosti. Medju èlanovima saveta su iskusni politièari, prognani lideri koji su se vratili i opozicioni lideri koje ujedijuju patnje pod vlašæu Sadama Huseina. Æetrnaest èlanova su šiitski Muslimani, predstavnici Šiitske veæine. Sunitska manjina ima samo jednog predstavnika, èime je okonèana preko tri decenije duga dominacija Sunita u vladi Sadama Huseina. Kurdi imaju pet predstavnika a Turkmeni i hrišæani po jednog.V Tri èlana su žene zadužene za pitanja iraèkih žena. Ugledni šiitski sveštenik i èlan Vladajuæeg saveta Sejid Mohamed Bar Ulum apelovao je posle sastanka na sve Iraèane da uèestvuju u izgradnji miroljubivog i stabilnog posleratnog Iraka. Ulum je ukazao da bi izgradnja novog Iraka trebalo da bude prvi prioritet iraèkog naroda . Prema njegovim reèima, da bi se postigao taj cilj, biæe potrebno uèešce svih Iraèana. Šef amerièke privremene uprave u Iraku Pol Bremer je ostao u pozadini današnjeg dopadjaja. Amerièka privremena uprava nastoji da prikaže vladajuæi savet kao domaæe politièko telo , iako od njega zahteva da se konsultuje s njom o svakom važnom pitanju. Smatra se da je legitimnost vladajuæeg saveta koji nije izabran na izborima od kritiène važosti za nastojanje koalicije da se uspostavi demokratija u Iraku. Medju dužnoastima Vladajuæeg saveta je i izrada nacrta ustava u najskorijem roku da bi mogli da se održe opšti izbori. No, neki iraèki gradjani ne žele da izreknu svoj sud o tom savetu veæ na poèetku, dok drugi ukazuju da taj savet ne može da zastupa iraèki narod jer nije izabran na izborima, nego postavljen od Amerikanaca. Sa svoje strane, èlanovi Vladajuæeg saveta su ukazali da æe se latiti posla veæ sutra -na sastanku na kome æe odluèiti da li bi savet trebalo da ima stalnog ili rotirajuæeg predsednika. Savet je na svom inauguralnom ssastanku danas doneo rezoluciju kojom se ukidaju svi državni praznici povezani sa bivšom vladom i proglasio za državni praznik 9. april, dan na koji su koalicione snage svrgle s vlasti Sadama Huseina.

XS
SM
MD
LG