Linkovi

Lanac restorana Mek Donalds smanjuje kolièinu antibiotika - 2003-07-12


O uobièajenoj praksi komercijalnih stoèara u Americi da stoènoj hrani redovno dodaju male kolièine antibiotika, nauènica Rebeka Goldberg, iz grupe Odbrana èovekove sredine, kaže:

”Iz razloga koji nisu u potpunosti razumljivi, niske doze antibiotika se stalno daju životinjama da bi one brže rasle. A to znaèi da se antibiotici koriste u ovom kontekstu èisto iz ekonomskih, a ne zdravstvenih razloga”.

Medjutim, mnogi nauènici su zabrinuti zbog ove prakse. Tokom dugog perioda izloženosti niskim dozama antibiotika, bakterije mogu da razviju otpornost na taj lek. Kao rezultat takvog zakljuèka pomenute grupe ”Odbrana èovekove sredine,“ lanac restorana Mek Donalds je odluèio da od svojih snabdevaèa zatraži da tokom sledeæih godinu i po dana postepeno potpuno ukinu upotrebu antibiotika. Nauènica Rebeka Goldberg kaže da je bilo važno da veliko ime poput Mek Donaldsa preduzme inicijativu, jer je ta korporacija jedan od najveæih kupaca goveidne, svinjenite i piletine na svetu. Predstavnik kompanije ”Tajsons Fuds“ koja snabdeva MekDonalds piletinom, Ed Nikolson, kaže da je njegova kompanija veæ prestala da koristi antibiotike, što znaèi da veæ izlazi u susret novoj politici Mek Donaldsa. Drugi snabdevaèi nisu tako pomirljivi sa novom politikom ovog lanca restorana. Pol Sandberg, veterinar Nacionalnog odbora za svinjetinu -- koji predstavlja najveæe proizvodjaæe tog mesa u Americi -- ukazuje na iskustvo Danske u kojoj je ta politika zavedena devedesetih godina.

”Upotreba antibiotika nema za svrhu samo rast životinja veæ i spreèavanje bolesti. Kad su ukinuli davanje antibiotika, došlo je do poveæanja bolesti i poveæanja smrtnosti. To je bila nenameravana posledica“.

Sandberg dodaje da neki proizvodjaèi svinjetine možda neæe biti voljni da snabdevaju Mek Donalds jer æe im biti skupo da udovolje traženim standardima. S druge strane, struènjaci istièu da æe i drugi proizvodjaèi ”brze hrane“ verovatno slediti primer Mek Donaldsa koji ima 30 hiljada restorana u 118 zemalja širom sveta. S obzirom da Mek Donalds kupuje mnoge svoje mesne proizvode od lokalnih i regionalnih snabdevaèa, ta nova politika mogla bi da se odrazi na praksu upotrebe antibiotika u stoèarstvu širom sveta.

XS
SM
MD
LG