Linkovi

Rekonstrukcija Iraka - 2003-07-11


U Iraku predstoji ogroman posao. Ratna šteta u relativnom smislu nije toliko velika, zahvaljujuæi pažljivom odbiru ciljeva i preciznim oružjima. Stvarni problemi su rezultat decenija loše vladavine, zapuštenosti i zloupotreba svrgnutog režima Sadama Huseina. Od osloboðenja Iraka pre tri meseca, koalicija pod voðstvom Sjedinjenih Država je obezbedila gotovo milijardu dolara za pomoæ i rekonstrukciju. U trenutku kada su koalicione snage stigle u Bagdad, ceo grad je bio bez elektriène energije. Trideset devet hiljada radnika elektro službe se vratilo na posao i sistem je obnovljen. Procenjuje se da æe do kraja ovog meseca proizvodnja elektriène energije u Iraku dostiæi preratni nivo od oko èetiri hiljade megavata. Proizvodnja veæe kolièine energije æe biti moguæa kada se ceo sistem modernizuje. Amerièki general Karl Strok, zamenik direktora operacija koalicione prelazne uprave, ukazuje da se u Iraku polako obnavlja i trgovina.

“Luka u Um Kasru je otvorena i, zapravo, sada ima veæi kapacitet od onog koji je imala godinama. Rašèišæavamo luku, uklanjamo olupine i u najveæoj meri smo poveæali nivo vode na 12 i po metara. Zahvaljujuæi tome možemo da uplovimo sa brodovima sa dubljim gazom i dopremimo humanitarnu pomoæ i poènemo da stimulišemo privredu”, rekao je general Strok. Ipak, ne ide sve glatko. Ostaci starog režima pokušavaju da otežaju obnovu. General Strok podseæa da “se napadi dogaðaju i da to nije ni iznenaðujuæe niti neoèekivano”.

“Kako se prilike budu poboljšavale, opozicija æe sve oèajnije pokušavati da destabilizuje privredu i diskredituje koaliciju i naša nastojanja da vratimo zemlju na noge. Rekao bih da ti saboteri ne uviðaju da Iraèani sve to smatraju napadima na iraèki narod, a ne na koaliciju”, rekao je general Strok.

U Iraku ima još mnogo posla. Ali jedno je izvesno: režim Sadama Huseina je svrgnut i neæe se vratiti. Uz pomoæ koalicije, iraèki narod je ponovo došao u posed sopstvene zemlje.

XS
SM
MD
LG