Linkovi

Pentagon o Iraku - 2003-07-11


Penzionisani armijski general Tomi Frenks koji je predvodio amerièke trupe u pobedi u Iraku priznao je tokom juèerašnjeg pretresa na Kapitol hilu da æe amerièke trupe možda morati da ostanu u Iraku još nekoliko godina. Izveštaè Glasa Amerike iz Pentagona, Aleks Belida, navodi pojedinosti.

Mada je general Tomi Franks predao komandu nad amerièkim snagama na Bliskom istoku i pre nego što se penzionisao, on je pozvan juèe da pred Odborom Predstavnièkog doma za oružane snage odgovara na pitanja o ratu u Iraku i smrtonosnim napadima na amerièke vojnike koji se nastavljaju. Kongresmen Ajk Skelton je možda najbolje sumirao zabrinutost kongresmena zbog gotovo svakodnih amerièkih gubitaka kada se obratio Tomiju Frenksu po otvaranju pretresa.

“Strahujem, generale, da æemo se naæi u èeljustima dugogodišnjeg gerilskog rata, ukoliko obrazac koji vidimo sada ne bude stavljen pod kontrolu. “

Tomi Frenks je odbacio sugestiju da se Irak sunovratio u haos posle rata. Priznao je, medjutim, da ne može da predvidi koliko dugo æe amerièke snage morati da ostanu u Iraku da bi se osigurala bezbednost i stabilnost.

“Biæemo angažovani u Iraku u buduænosti i, gospodine, ne mogu reæi da li to znaèi dve godine ili èetiri godine. Jednostavno, ne znam. “

Slièan pretres je održan prekjuèe u Senatu na kome je Tomi Frenk, zajedno sa sekretarom za odbranu Donalom Ramsfeldom, odgovarao na teška pitanja o amerièkom vojnom angažovanju u Iraku. Ramsfeld nije prisustvovao juèerašnjem pretresu u Predstavnièkom domu zbog èega ga je kritikovala demokratska èlanica tog doma Elen Tošer:

“Volela bih da je sekretar Ramsfeld ovde prisutan jer imam za njega mnoga pitanja, a smatram da ih imaju i drugi, o tome šta æemo taèno da uradimo, kaliko dugo æe to da traje i koliko æe da košta“

Ramsfeld je ustvrdio tokom pretresa u Senatu da je veliki deo Iraka stabilan. Ramsfeld je takodje predoèio da se koalicione snage na “uredan i energièan naèin“ suoèavaju sa po, njegovim reèima, “problemom“ u oblastima gde su neprijateljski borci još uvek aktivni.

XS
SM
MD
LG