Linkovi

Èokolada je nekada bila piæe za bogove! - 2003-07-10


Pripadnici antièkog naroda Maja, koji je živeo u tropskim šumama današnje Srednje i Južne Amerike, prvi su - pre oko 2 hiljade godina - poèeli da od gorkog sadržaja semena kakaovog drveta pripremaju piæe jakog ukusa. Šeæer još nije bio pronadjen, a taj zaèetak èokolade korišæen je u verskim ritualima i kao predmet trgovine. Na dnu posude stare oko 1500 godina, koja je iskopana krajem devedesetih godina u Hondurasu, pronadjen je zgrušan talog kakao praha. Nauènici kažu da je ukus tog piæa mogao da bude slièan ukusu nezasladjene kafe. Za ostali deo sveta, kakao je postao poznat tek u 16. veku, posle španskih osvajanja Srednje i Južne Amerike. Kustos izložbe o èokoladi priredjene u njujorškom Prirodnjaèkom muzeju, Èarls Spenser, kaže da su Španci smatrali kakao previše gorkim piæem:

”Španci su ga doneli u Evropu, gde je nekome palo na pamet da doda šeæer, koji je sa svoje strane donet iz jugoistoène Azije. Ta dva proizvoda, iz dva potpuno razlièita dela sveta, sastavljena su u Evropi da bi dala ovaj popularni napitak.“

Popularnost èokolade u Evropi i Americi rasla je sporo ali neprestano, da bi nagli uspon doživela posle Prvog svetskog rata, kada je zbog svoje hranljivosti bila ukljuèena u vojnièko sledovanje. Tokom Drugog svetskog rata, skoro sva èokolada proizvedena u Sjedinjenim Državama bila je otkupljivana za vojne potrebe. Vremenom, raširio se i mit da je moguæe steæi zavisnost od èokolade, pa ljubitelji èesto sebe nazivaju ”èokoholièarima.“ Antropolog Èarls Spenser kaže da je to samo legenda:

”Mislim da ozbiljne zavisnosti nema. Ona je jednostavno veoma ukusna. Kombinacija teobromina, glavnog sastojka kakaoa, i šeæera, veoma je privlaèna za ljude u svim delovima sveta.“

Spenser priznaje da mala kolièina kafeina u èokoladi može da deluje kao stimulans. Ali, èokolada sadrži i fenil-etilamin, hemikaliju koja se stvara u mozgu kada osoba doživljava emociju ljubavi. Majstor poslastièar Kim O’Flaerti je ubedjen da je èokolada neodoljiva:

”Sigurno stvara zavisnost! Ja sam poslastièar i radim sa šeæerom. Uveren sam da èokolada hrani dušu, da stvara oseæaj zadovoljstva na više nivoa. Kada znate da u ormanu postoji tabla èokolade ne možete da prestanete da mislite o njoj.“

Za èokoholièare stravièna je vest da bi dostupnost èokoladi mogla da se smanji. Drvo kakaoa raste u tropskim šumama, u senci veæeg drveæa. Ono ne uspeva na plantažama, direktno izloženo suncu. A kako tropskih šuma zbog eksploatacije ima sve manje, opasnost u krajnjoj liniji preti i èokoladi. Zato odmah odlomite jednu kockicu, ako je imate pri ruci, dok ne bude kasno...

XS
SM
MD
LG