Linkovi

Mobilni telefoni sa kamerama menjaju svet - 2003-07-07


Vlasnik jedne bakalnice u Švedskoj nedavno je svojim mobilnim telefonom sa ugradjenom digitalnom kamerom snimio pljaèkaša i odmah poslao snimak policiji. Posle tridesetak minuta, pljaèkaš je bio uhvaæen. Voditelji jednog televizijskog muzièkog šoua u Austriji, pozivaju gledaoce da glasaju za pesme i da telefonom pošalju i svoje fotografije, koje odmah prikazuju u emisiji. Internet vesti britanskog radija BBC, sada primaju fotografije zajedno sa vestima o kojima im slušaoci javljaju. Šta se ovo dogadja? Analitièari tehnoloških kretanja predvidjaju da æe mobilni telefoni sa kamerama promeniti naèin prikupljanja vesti. Lako bi moglo da se pojavi gradjansko novinarstvo, kada æe svako moæi bilo kome da pošalje ne samo usmenu vest veæ i fotografiju, seriju fotografija pa èak i kratak video. Nekada je policija prilikom antidržavnih demonstracija zaplenjivala kamere. Ako svaki drugi uèesnik bude imao moguænost da pošalje vest i sliku sa lica mesta, takva akcija æe se pokazati beskorisnom. Moguæe je zamisliti na stotine upotreba, ali i zloupotreba ovih, svima dostupnih uredjaja. U Italiji je donet zakon koji zabranjuje objavljivanje neèije slike, snimljene telefonom, bez dozvole te osobe. Ali, kako zabraniti objavljivanje na sajtu èiji server je u inostranstvu? Da li æe biti moguæe lagati da ste u gužvi na putu, ako vam supruga zatraži da pošaljete sliku kao dokaz? Tehnologija neminovno menja svet, ali kako æe on izgledati kroz koju godinu - zaista je teško reæi.

XS
SM
MD
LG