Linkovi

Hispanici najveæa manjina u Americi - 2003-07-05


Najnoviji podaci ukazuju da u Sjedinjenim Državama danas živi 38,8 miliona hispanaca, a da crnaca i meleza ima 38,3 miliona. Demograf Sain Vetrogan ukazuje na èinjenicu da hispanci èine etnièku zajednicu, dok su afro-Amerikanci rasa, tako da se crnci koji se izjasne kao hispanci broje u obe grupe. Veæ nekoliko decenija hispanci su manjina sa najveæim natalitetom i etnièka grupa koja u Sjedinjenim Državama beleži najbrži rast - 5 odsto godišnje, dok je proseèan rast stanovništva u SAD iznosio samo 2 odsto. Demograf biroa za popis stanovništva, Sain Vetrogan smatra da je prelazak Hispanaca u najveæu etnièku grupu od bitnog znaèaja za Sjedinjene Države.

”Mnoge savezne agencije koriste demografske podatke, koriste ih mediji, poslovne firme za reklamiranje proizvoda i usluga, a koriste ih i u privatnom sektoru za zadovolenje potreba stanovništva.“

A kako na porast broja hispanaca, od kojih mnogi u Sjedinjenim Državama borave ilegalno i rade najniže plaæene poslove, gledaju afro- Amerikanci? Hilari Šelton direktor Nacionalnog udruženja za poboljšanje položaja ljudi obojene rase, kaže da crnci i hispanci imaju puno toga zajednièkog.

“Mala konkurencija je dobra. U svakoj rastuæoj zajednici iskrsnui neki problemi koje treba rešavati. Verujem da naše zajednièke vrednosti, zajednièka težnja da nam deca steknu dobro obrazovanje, imaju dobru zdravstvenu zaštitu, svoj dom i nasotoje da ostvare takozvani ”amerièki san“ otklanja sve probleme sa kojima se suoèavamo. Kada u demokratskom društvu naðete nekoga sa kim imate puno zajednièkog dobro je udružiti snage i težiti zajednièkom cilju.“

Erik Rodrigez koji zastupa hispansku zajednicu ukazuje da polovina ukupnog rasta može da se pripiše useljenicima, a da drugu polovinu èine deca roðena u Sjedinjenim Državama èiji su roditelji Latino-amerièkog porekla.

XS
SM
MD
LG