Linkovi

Savremeno ropstvo - 2003-07-05


Ropstvo i prinudni rad nastavljaju se i u dvadeset prvom veku. Milioni ljudi širom sveta pate u uslovima prinudnog rada i seksualne eksploatacije. Prema nedavno objavljenom izveštaju amerièke vlade, izmedju osam i devet hiljada ljudi godišnje se preproda preko medjunarodnih granica. Još milioni se prepodaju interno, u okviru pojedinih zemalja. Jedno od podruèja na kojima preprodaja ljudi predstavlja krupan problem je Azija. Kriminalne organizacije namame i zarobe svake godine veliki broj žena i dece. Žena po imenu Uzma ilegalno je porebaèena iz južne Azije u jednu bliskoistoènu zemlju da radi kao kuæna pomoænica. Njen poslodavac joj je uzeo dokumenta, redovno je tukao i nije joj davao dovoljno hrane. Muški rodjaci poslodavca poèeli su da je seksualno zlostavljaju i zatim su je vodili u hotele i primoravali je da se prostituiše sa do deset muškaraca u roku od nekoliko dana. Uzma je najzad pobegla. Policija ju je pronašla i naredila njenom poslodavcu da je pošalje nazad u njenu zemlju. Poslodavac je to uèinio, ali tek pošto ju je još tri dana primoravao na prostituciju. Kako kaže predstavnica UN-a Emili Bruker, organizovane zloèinaèke bande u Bankoku, u Tajlandu, otkrile su da preprodaja ljudi predstavlja veliki izvor novca:

”Te velike mreže organizovanog kriminala sve više tretiraju decu kao robu, a zarada je ogromna“.

Tajlandska vlada je donela zakon o veæoj zaštiti dece. Medjutim, potrebno je da ta vlada uèini više u sprovodjenju zakona. Isto važi za vlade još nekih zemalja. U svom izveštaju, amerièki Državni sekretarijat je nabrojao petnaest zemalja koje nisu uložile dovoljna nastojanja za borbu protiv preprodaje ljudi. Njihove patnje se neæe okonèati dok sve zemlje, ne samo odobre, veæ i poènu da dosledno sprovode zakone koji štite sve muškarce, žene i decu od podzemlja koje se bavi trgovinom ljudima.

XS
SM
MD
LG