Linkovi

Njujorški vatrogasci izrazili zahvalnost marincima - 2003-07-04


Njujorški vatrogasci su sveèano, uz gajde i himnu marinskog roda vojske ispratili svoj simbolièni poklon. Tri i po metara dugaèki èelièni stub, koji je nekada bio ugraðen u srušeni Svetski trgovinski centar, krenuo je ka bazi amerièkih marinaca ispraæen od strane stotina vatrogasaca koji su pomagali u spasavanju hiljada civila posle teroristièkog napada 11. septembra 2001. Vatrogasni poruènik Den Vilijams je veteran iz Vijetnamskog rata i jedan od preživelih u napadu na Svetski trgovinski centar. On æe ovaj deo nekadašnje velelepne graðevinske konstrukcije ispratiti do same baze Kemp Ležun.

“Idem tamo da izrazim marincima i celom vojnom osoblju našu podršku, podršku za sve ono što rade za nas i za ovu zemlju, a èetvrti juli je pravi momenat za to.“

Vatrogasni poruènik Vilijams ukazuje na èvrstu vezu vatrogasaca i marinaca kao prvih koji reaguju u nevolji i njihov zajednièki cilj u borbi protiv terorizma. Deo nekadašnje konstrukcije Svetskog trgovinskog centra biæe postavljen u središte spomen-parka u bazi amerièkih marinaca Kemp Ležun, u Severnoj Karolini, u znak seæanja na 343 vatrogasca koji su 11. septembra 2001. poginuli pokušavajuæi da spasu druge. Èelièni stub æe biti postavljen pored postojeæeg spomenika u èast 241-og marinca koji su poginuli u teroristièkom napadu da njihovu kasarnu, 1983. u Bejrutu, u Libanu.

”Marinci koji budu dolazili u ovu bazu, kroz sto godina, moæi æe da vide dva spomenika jedan pored drugog. Nastradalima u zdanju trgovinskog centra i onima u Bejrutu. To æe im prvenstveno pomoæi da spoznaju da su pristupili vojsci kako bi zaštitili ovu divnu slobodnu zemlju u kojoj živimo.“

Njujorški vatrogasci æe praznik 4. juli proslaviti sa preko 20 hiljada marinaca i èlanova njihovih porodica u bazi Kemp Ležun. Mnogi od tamošnjih marinaca su se nedavno vratili iz Iraka.

XS
SM
MD
LG