Linkovi

Profil  Silvija Berluskonija - 2003-07-03


Italijanski dinamièni i nepredvidivi premijer, Silvio Berluskoni, ima malo zajednièkog sa svojim kolegama iz drugih èlanica EU. On je uspešan poslovni èovek i milijarder, a u politiku se ukljuèio kasnije u svom životu. Berluskoni je zatim osnovao sopstvenu politièku stranku i bio izabran dva puta za premijera, na osnovu obeæanja da æe upravljati Italijom onako kako rukovodi svojom medijskom imperijom.

Berluskoni je takoðe sklon nesmotrenim izjavama, kao na primer kada je neposredno posle teroristièkih napada u SAD, 2001. godine, izjavio da je zapadna civilizacija superiorna u odnosu na islamsku. Proteklih dana evropski mediji su se intenzivno bavili pitanjem da li æe Berluskoni biti u stanju da vodi Evropu narednih šest meseci. Te spekulacije su veæinom bile usredsreðene na Berluskonijeve pravne probleme. Proteklog meseca, Berluskoni, èija stranka ima veæinu u parlamentu, uspeo je da navede to telo da usvoji zakon kojim mu se odobrava imunitet od sudskih postupaka dok se nalazi na položaju šefa vlade. Berluskoni je optužen za podmiæivanje sudija 1980-ih godina u cilju uticanja na prodaju jednog prehrambenog koncerna u državnom vlasništvu. Berluskonijevi kritièari takoðe ukazuju na anti-imigrantske izjave jednog od ministara u njegovoj vladi i na èinjenicu da italijanski premijer ima tendenciju da preduzima korake na svoju ruku, èak i kada se to kosi sa politikom Evropske Unije. Kao predsedavajuæi EU, Italija æe biti suoèena sa tesnim rokovima za okonèanje pregovora o usvajanju prvog ustava Unije i ambicioznim projektima za oživljavanje ekonomije investiranjem više milijardi dolara u projekte infrastrukture. Komentator milanskog dnevnika Korijere dela Sera, Franko Venturini, smatra da Berluskoniju treba pružiti šansu i istièe da je on takoðe odluèan da popravi odnose EU sa SAD.

”Berluskoni je veoma pro-amerièki orijentisan. Pre i posle, i za vreme, rata u Iraku bilo je neslaganja izmeðu Amerikanaca i Evropljana i sada postoji snažna rešenost da se odnosi poprave”.

Meðutim, dok æe se Berluskoni usredsrediti na evropska pitanja, njegovi protivnici kažu da æe nastaviti da vrše pritisak na njega kod kuæe. Ðovana Melandri, opozicioni èlan parlamenta, kaže da æe sa svoje strane svakako nastaviti da osporava zakon o imunitetu i da kritikuje druge konflikte interesa kod premijera.

”Zakon o imunitetu, koji je nedavno usvojen, potpuno je neustavan. Moramo da branimo pluralizam u medijima i da rešimo pitanje konflikta interesa”.

Sud u Milanu je veæ doveo u pitanje ustavnost zakona o imunitetu i zatražio od vrhovnog suda Italije da preispita taj sluèaj. Sa druge strane funkcioneri EU u Briselu se pitaju kako æe se konzervativni italijanski prremijer slagati sa socijal-demokratom, Romanom Prodijem, predsednikom Evropske komisije - izvršnog tela unije. Dvojica lidera su bili politièki suparnici u prošlosti, što æe se verovatno nastaviti, pošto je poznato da njihova uzajamna netrpeljivost prelazi okvire ideoloških neslaganja. Italijanski i evropski mediji æe svakako pomno pratiti nagoveštaje bilo kakvih novih sukoba izmeðu Berluskonija i Prodija.

XS
SM
MD
LG