Linkovi

Napredak u Iraku - 2003-07-02


Veoma mnogo je ostvareno otkako je koalicija pod voðstvom Sjedinjenih Država oslobodila Irak. Obnovljene su osnovne službe, ponovo su otvorene škole, nastavljena je proizvodnja nafte, a koalicija pomaže Iraèane da naèine poèetne korake ka samoupravi. U Iraku, meðutim, i dalje prete opasnosti. Odmetnici lojalni Sadamu Huseinu su od 1. maja do danas ubili više od 20 amerièkih i 6 britanskih vojnika. Kao što je rekao državni sekretar Kolin Pauel, ti odmetnici su usamljeni i nepopularni:

“Postoje džepovi otpora - kriminalaca, pljaèkaša, bivših èlanova partije Baas, bivših èlanova režima Sadama Huseina. Ali, ne vidim, niti iko od mojih kolega vidi da je reè o nekakvom organizovanom otporu na nacionalnom nivou. Sa poboljšanjem situacije -- i kada ljudi uvide da poèinje privredni napredak, kada politièki proces dobije zamah i Iraèani poènu da preuzimaju odgovornost za buduænost svoje zemlje -- mislim da æe sve to biti stavljeno pod kontrolu.” Šef amerièke administracije u Iraku, Pol Bremer, smatra da æe se nade tih odmetnika ugasiti - kada bude pronaðen Sadam Husein.

“Nema sumnje da èinjenica da nismo u stanju da utvrdimo Sadamovu sudbinu, omoguæava tim ostacima režima partije Baas da obilaze pijace, sela i gradove i govore da æe Sadam da se vrati i da ne treba saraðivati sa koalicijom.”

Meðutim, bez obzira da li æe Sadam Husein biti pronaðen ili ne, Pol Bremer je istakao da fanatici neæe omesti koaliciju koje predvode Sjedinjene Države.

“Boriæemo se sa njima i nametniti im ono što hoæemo i pohvataæemo ih ili æemo ih - ako bude trebalo - ubijati sve dok u zemlji ne uspostavimo vladavinu zakona.” Koalicija na èelu sa Sjedinjenim Državama i meðunarodne mirovne snage koje æe predvoditi Poljska, ništa neæe spreèiti da uspostave mir i demokratiju na dobrobit iraèkog naroda. One æe ostati u Iraku sve dok taj posao ne bude završen.

XS
SM
MD
LG