Linkovi

Razgovor sa Gregori Koplijem - 2003-06-25


“Srbija i Crna Gora su prosle kroz tri uzastopne godine uspešnog ekonomskog razvoja, ali je potreban još veæi napredak da bi se dostigao nivo predratnog ekonomskog razvoja. To æe biti podstaknuto odluènom politikom vlasti u Srbiji ka postepenom eliminisanju sive privrede, u èemu æe pomoæi i promulgacija novog ustava, na šta bi medjunarodna zajednica trebalo da obrati veliku pažnju. To bi dovelo do medjunarodno priznatih novih izbora i podstaklo stvaran progres u Srbiji i Crnoj Gori. Na politièkom planu, ponovo naglašavam važnost novog ustava, što bi dovelo do daljeg poboljšanja odnosa Srbije i Crne Gore sa SAD i Evorskom unijom. U Republici Srpskoj došlo je do snažnog ekonomskog oporavka i politièke stabilnosti. Republika Srpska je takodje predana potpunom povinovanju Dejtonskom sporazumu. Kao što mi je rekao predsednik Republike Srpske, Dragan Æaviæ, “odelo koje je bilo skrojeno za nas u Dejtonu nije nam odgovaralo, ali smo mu se sjajno prilagodili , i želimo da i cela Bosna i Hercegovina bude u istoj meri predana Dejtonskom sporazumu kao i mi.”

Šta bi SAD i Srbija i Crna Gore mogle da uèine na unapredjenju bilateralnih odnosa?

”Reè je o harmonizaciji komunikacija. Srbija i Crna Gora su sve više na listi prioriteta Vašingtona, dok SAD usmeravaju svoj strateški fokus na jugositoèni deo Evrope. To æe doprineti ekonomskom prosperitetu regiona i uvodjenju naftovoda, a sve to je povezano sa ratom protiv terorizma. Taj rat æe se u sledeæoj fazi voditi u nekoliko reigona -- ukljuèujuæi Iran, koji je sponozorovao terorizam na Balkanu i izgradio teroristièku infrastukturu. SAD æe nastojati da reše to pitanje u kontekstu Srbije i Crne Gore“.

Na vašem javnom predavanju u Bjeljini ukazali ste na moguænost iranskog i islamskog angažovanja u Bosni i Hercegovini. Kako bi SAD mogle da se sada i u buduænsoti uhvate u koštac sa tim problemom?

”Reè je o komunikciji i pažnji Vašingtona. SAD moraja da prepoznaju stvarnu situaciju u Bosni i Hercegovini, kao celini, i u Republici Srpskoj. Tamošnja situacija je proteklih nekoliko godina bila prepuštena sebi i potrebna joj je daleko veæa pažnja u kontekstu rata protiv terorizma i veze sa Iranom. Ceo Balkan, a posebno Beograd, stvarna su spona za stratešku komunikaciju. To znaèi da SAD, Zapad i Nato sede na zapadnoj granici drevnog Persijskog carstva, što zabrinjava Iran. To æe imati direktan uticaj na ponašanje vladajuæih klerika u Teheranu”.

XS
SM
MD
LG