Linkovi

Kongres zabrinut zbog amerièkih žrtava u Iraku - 2003-06-24


Èlanovi senatskog Odbora za oružane snage sastali su se sa sekretarom za odbranu Donaldom Ramsfeldom kako bi mu preneli svoju zabrinutost. Predsedavajuæi Odbora, senator iz Virdžinije, Džon Vorner, rekao je novinarima da su svi Amerikanci duboko zabrinuti neprestanim napadima na koalicione vojnike:

”Preneli smo sekretaru i komandantima svih rodova vojske našu duboku zabrinutost time što Amerikanci i dalje trpe gubitke, kako u Iraku tako i u Avganistanu.“

Senator iz Mièigena Karl Levin pozvao je Bušovu administraciju da iznese amerièkom narodu koliko æe otprilike biti potrebno vojnika u Iraku i koliko dugo æe oni morati da ostanu u toj zemlji:

”Više puta sam rekao kako mislim da administracija ne pokazuje spremnost da iznese procenu u smislu koliko vojnika æe biti potrebno koliko dugo. Oèigledno, niko ne može da nam pruži procenu o tome. Ali mislim da bi trebalo da nam iznesu bar neku vrstu grube procene.“

Još jedan èlan Odbora za oružane snage, senator iz Kanzasa, Pat Roberts, smatra da je teško predvideti koliko dugo æe amerièke snage morati da ostanu u Iraku, jer su neprestano izložene napadima razlièitih grupa:

”Mislim da postoji otvoren poziv teroristièkim i sliènim grupama da dodju u Irak. Oèigledno, sve dok bude otvoreno pitanje da li je Sadam Husein živ ili ne, postojaæe faktor straha od njega. Takodje, postoji podrška koja se daje pripadnicima stranke Baas. Stoga je nepredvidivo koliko dugo æemo morati da ostanemo u toj zemlji.“

Senator Roberts kaže da rok ostanka saveznièkih snaga zavisi od razlièitih èinilaca, ukljuèujuæi obnavljanje iraèke infrastrukture, oživljavanje privrede, modernizacija naftne industrije i uspostavljanje politièkog sistema.

XS
SM
MD
LG