Linkovi

Halk - 2003-06-22


Posle laboratorijskog incidenta, prilikom koga je bio izložen radijaciji, nauènik Brus Baner kada se naljuti doživljava preobražaj i pretvara se u zeleno storenje od pet metara, sa ogromnim mišiæima koji kipe iz odeæe. Baner tada postaje Halk.

U glavnoj ulozi pojavljuje se Australijski glumac Erik Bana, medjutim, za razliku od serije iz sedamdesetih godina - u kojoj je ovo stvorenje tumaèio bilder Lu Ferinjo - današnji Halk je potpuno kompjuterski generisan lik.

”Kada sam odluèio da uradim visoko-budžetni film, rekao sam sebi da film neæe biti dobar ukoliko ga ne budem doživeo dovoljno lièno. Nije u pitanju velièina filma, veæ ambicija”.

Reditelj Ang Li prvi put stupa na tlo nauène fantastike. Ovaj reditelj tajvanskog porekla stekao je naklonost kritike za uspešno portretisane dramske likove u filmovima ”Ledena oluja“ i ”Razum i oseæajnost“. Njgov film ”Skriveni tigar, pritajeni zmaj“, koji je uspešno kombinovao romantiène sa elementima borilaèkih veština, nagradjen je Oskarom za najbolji strani film. Kako bi se novom kompjuterskom junaku - Halku dala oseæanja, sam Li je glumio pokrete ovog stvorenja, na osnovu kojih su kompjuterski animatori stvorili pokrete:

”To je bilo kao psihoterapija. Bio sam pod velikim strsom i onda sam dobio priliku da postanem Halk, i stvarno sam se oseæao kao on. Nadam se da æe gledaoci videti celu prièu vezanu za halka, a ne samo kompjuterske efekte, a ja sam tako rtežirao glumce. Tražio sam da se bore sa unutrašnjim likom koji ima osobine kao Halk, da preispituju savest i da je ili otkriju ili sakriju.“

”Bilo je zanimljivo, ne znam da li je bilo katarzièno, ali je bilo na neki naèin opasno“.

Erik Bana kaže da je otkrivanje Halka u sebi - skrivenog besa koji samo èeka da eksplodira - bilo i lièni ali i glumaèki izazov. Razvijete nekakvu vruæu liniju u sebi za te hitne suèajeve. Ja se taèno seæam nekih trenutaka sa snimanja kada sam tim mestima pristupao mnogo lakše, bilo da su u pitanju sitne rasprave ili nešto slièno. Konstantno sam kljuèao. Na sreæu, ljudi se nauèe da ta mesta kriju u sebi.

Kolegu Erika Bane tumaèi Dženifer Konoli, koja kroz ljubav prema jednoj strani liènosti svog kolege pokušava da razume i onu drugu. Konoli je dobila Oskara za sporednu ulogu u filmu "A BEAUTIFUL MIND", a ovaj film prihvatila je zbog vizije Anga Lija.

”To se definitivno nije desilo zato što ja volim stripove, veæ zbog njega. Ja odgovaram na njegove impulse, dopao mi se naèin na koji je - uz izvesnu distancu - govorio o scenariju. Èak nisam mogla da sledim sve njegove ideje. Mislim da je veoma hrabro i na neki naèin riskantno, ali njegova motivacija je sjajna, on želi da pokuša nešto novo, što ako ne uspe nije uspelo, ali barem ste pokušali”.

Erik Bana se nada da æe se film dopasti obožavateljima stripa, uprkos tome što je poslednji izašao pre više od 40 godina.

”Veoma poštujem želje publike. Jer, iskreno govoreæi imaju pravo da oèekuju odlièan film i odluènu interpretaciju.“

Oca glavnog junaka Halka tumaèi Nik Nolti, on genetski eksperimentiše nad svojim sinom i èini ga podložnim za transformacije. U filmu "THE HULK" pojavljuju se u Sem Eliot i Džoš Lukas, a i Lu Ferinjo u kratkoj kameo ulozi.

XS
SM
MD
LG