Linkovi

Francuski sud produžio pritvor za Marijam Radžavi - 2003-06-22


Pripadnici Mudžahedina koji se protive iraèkom sveštenièkom režimu, veæ preko dvadeset godina žive u Francuskoj kao i ostali strani disidenti. Veæina su, kako izgleda, i legalni useljenici. Policija je èak štitila sedište politièkog krila te organizacije u Parizu, odnosno Nacionalni savet otpora Irana. Meðutim, otkako je prošlog utorka uhapšena grupa od preko 150 pripadnika Mudžahedina, francuske vlasti iznose sve neprijatniju predstavu o toj organizaciji. Savet otpora više ne opisuju kao ne-nasilni opozicioni pokret, nego tvrde da je povezan sa terorizmom i da planira napade protiv iranskih interesa u Evropi. Francuski zvaniènici takoðe tvrde da je voða te organizacije, Marijam Radžavi, pretvorila Savet u svoj lièni kult, što dokazuju - kako se dalje navodi - i prošlonedeljno samospaljivanje preko deset Iranaca u Francuskoj i drugim zemljama protestujuæi protiv njenog zatvaranja. Radžavijeva je udata za Masuda Radžavija, koji predvodi zabranji oružani ogranak Mudžahedin Halk. Francuski ekspert za terorizam, Rolan Žakar ovako objašnjava odluku francuske vlade da se nakon toliko dugog vremena suèeli sa tim pokretom:

Žakar kaže da je nakon rata u Iraku Mudžahedin Halk izgubio svoju bazu blizu Bagdada, odakle je vršio napade na Iran, nakon èega je preselio svoje sedište u Francusku.

Žakar dalje navodi da su po dolasku Mudžahedina u Francusku pristigli i milioni dolara nepoznatog porekla. No, Žakar i drugi analitièari navode da je drugi moguæi motiv akcije francuske vlasti možda želja da se uèini diplomatska usluga vladi u Teheranu uz oèekivanje da æe biti uzvraæena pristankom Irana na inspekcije nuklearnih eksperata Ujedinjenih nacija, kao i druge mere protiv širenja oružja masovnog uništenja. U svakom sluèaju, bio je to prvi put da francuske vlasti nastoje da uguše jednu iransku disidentsku organizaciju. U Francuskoj je pre mnogo godina utoèište dobio otac iranske islamske revolucije, ajatola Homeini, koji je obori iranskog šaha Pahlavija. U izgnanstvu u Francuskoj se nalazi i post-revolucionarni predsednik Abolhasan Bani-Sadr. Istovremeno, sa njim je u Francusku izbegao i Masud Radživ. Bani Sadr, koji se odavno razišao sa Radživom, izražava strepnju da bi francuske vlasti mogle da se obruše na druge iranske disidentske organizacije. Meðutim, mnogi francuski obaveštajni eksperti tvrde æe akcija biti ogranièena na Mudžahedin Halk zbog njegovog impresivnog vojnog i finansijskog arsenala i moguæe povezanosti sa organizovanim kriminalom èija se mreža proširila u celoj Evropi.

XS
SM
MD
LG