Linkovi

Džon Sejlor o normalizaciji trgovinskih  odnosa izmedju SAD i SCG - 2003-06-21


Dž.S.: Prema nasem planu “a”, ako senatori Šelbi i Sešens ne prihvate predlog zakona o carinskim dažbinama, mi æemo se prebaciti na plan “b”, kojim se predvidja promena procedure u Senatu, što, ustvari, sada i èinimo. Mi veæ cirkulišemo pismo, koje su potpisali republikanski senator iz Teksasa, Kej Bejli Hatèinson, i demokratski senator iz Luizijane,Džon Brou , u kome se zahteva da lider veæine u Senatu, senator Viljam Frist, podnese taj zakonski predlog plenumu Senata na razmatranje u okviru uobièajenih procedura, što znaæi da se o njemu odluèi prostom veæinom glasova, umesto jednoglasno.

B.M.: Kakve su sada stvarne moguænosti za usvajanje zakonskog nacrta o carinskim dažbinama?

Dž.S.: Senator Frisk želi da 60 senatora potpiše ovo pismo. Do sada imamo 27 potpisa. Senator Hatèison oèkeuje da se do pocetka sledeæe nedelje (ili poæetkom ove nedelje) obezbede potrebni potpisi, da bi se taj zakonski predlog podneo plenumu Senata. Senatski odbor za finansija je saopštio da bi se sa 60 senatorskih potpisa taj zakonski nacrt momentalno podneo plenumu Senata.

B.M.: Ukoliko se ova opcija ne bi ostvarila, kakve su druge moguænosti?

Dž.S.: Naši advokati sada razmatraju konstitucionalnost zakona iz 1992, prema kome bi predsednik Buš mogao da potpise predsednièku uredbu kojom bi se odobrila normalizacija odnosa izmedju SAD i Srbije i Crne Gore. O tome sam vodio razgvoore i u Stejt deparmtentu gde je potvrdjeno da to moguæe..

B.M.: A sta bi moglo da se dogodi u najgorem sluèaju?

Dž.S.: Najgora stvar bi bila da nacrt zakona o carinskim dažbinama jednostavno zamre. Stoga mi žurimo da se to reši pre nego što senatori odu na odmor ili èetvrtog jula za praznik nezavisnosti, ili pre nego što senatori odu na odmor u avgustu. Dakle, reè je o vremenskoj odrednici.

B.M.: Pomenuli ste da bi predsednik Buš mogao da potpiše predsednièku uredbu o normalizaciji trgovinskih odnosa izmedju SAD i Srbiji i Crne Gore . Zašto to do sada nije uèinjeno?

Dž.S.: Mi ostajemo dosledni koaliciji interesa koja se bori za usvajanje nacrta zakona o carinskim dažbinama. Ona je bila lojalna nama i mi morama ostati lojalni njoj. Naša odluka je da zakonski nacrt o normalizaciji odnosa izmedju SAD i Srbije i Crne Gore za sada ostane u okviru Zakona o carinskim dažbinama. Medjutim, ukoliko taj zakonski pedlog ne bude potpisan do avgusta, ili jednostavno zamre, mi æemo tada uputiti nacrt zakona o normalizaciji trogovinskih odnosa izmedju SAD i Srbije i Crne Gore predsedniku Bušu na potpis.

XS
SM
MD
LG