Linkovi

Kris Paten je potvrdio  da  æe Evropska unija da se proširi i na Zapadni Balkan - 2003-06-20


Konkretno, Paten je to potkrepio izjavom da su Sporazumi o stabilizaciji i pridruženju, koje je Brisel smislio specijalno za Zapadni Balkan, sasvim iste važnosti i valjanosti kao što su bili takozvani Evrpski sporazumi. Njih je je Brisel sklapao sa zemljama Istoène i Centralne Evrope kada ih je, posle pada Berlinskog zida, pozvao da se, nakon sprovedenih reformi, prikljuèe Uniji. Dok su vojni helikopteri u niskom letu nadletali pres salu, komesar Paten je odbio da saopšti makar i okvirni datum kada bi zemlje ovog još uvek kriznog regiona mogle da oèekuju prijem u Uniju, rekavši samo da su brzina i vreme ulaska u potpunosti u njihovim rukama. Ali, dodao je, Unija je isto tako odluèna da Zapadni Balkan postane njen deo, kao što je to bila i sa zemljama Centralne i Istoène Evrope pre desetak godina. Ova Pattenova pažljivo odmerena poruka bila je namenjena evropskoj publici, barem isto toliko koliko i javnostima država iz regiona. Evropska javnost još nije spremna da ozbiljno razmatra pitanje evropskog èlanstva za Zapadni Balkan, pa su njegove reèi oðeknule gotovo bombastièno. Kad je Patten rekao da evropska slagalica neæe da bude potpuna bez regiona Zapadnog Balkana, novinare iz evropskih zemalja to je navelo da ga pitaju, ako je sada Balkan na redu, gde su onda granice Evropske unije i ko èe da bude sledeèi - da li Izrael, ili Egipat? Sad postaje jasnije koliko je važna sutrašnja politièka potvrda da sve zemlje regiona imaju pravo i ambiciju da se nadaju èlanstvu. Ono neèe uslediti tako skoro kao što se možda u regionu misli, i reforme e morati da se pokau kao jako uverljive da bi stare i nove èlanice EU poželele da prime i Zapadni Balkan. Ali, veæ sada, uoèi sutrašnjeg zasedanja, možemo reèi da èe ono biti uspešno, jer je Evropa prelomila i odluèila da je i Balkan deo Evrope.

XS
SM
MD
LG