Linkovi

Preko osamdeset amerièkih vojnika ubijeno u Iraku od kada su  okonèane glavne borbene operacije - 2003-06-20


Hiljade amerièkih vojnika su nastavile iznenadne napade severno i zapadno od Bagdada da bi ugušile otpor okupaciji Iraka. Zarobljene su stotine Iraèana, ukljuèujuæi neke visoke funkcionere i vojnike bivšeg režima Sadama Huseina. Pentagon je takodje ukazao da su pronadjeni milioni dolara gotovine koji su mogli biti upotrebljeni za finansiranje napada na koalicione snage. Sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld, je naveo da su amerièke trupe preduzele iznenadne napade na osnovu obaveštajnih informacija. Prema njegovim reèima, ti napadi su potrebni da bi se zaštitile amerièke trupe i napori za obnovu u Iraku.

”Bila su dva izbora. Kada obaveštajna služba otkrije da se teroristi koji nam žele zlo okupljaju, da li bi trebalo da posmatramo kako ubijaju ljude u susedstvu? Ili da itervenišemo, da udjemo u tu zemlju, pronadjemo te teroriste i pohvatamo ih ili pobijemo? Upravo to se sada dogadja i izgleda mi da nema razloga da se okleva. Takva odluka se donese u roku od tri minuta. Prva dva minuta su za šoljucu kafe“.

Komandant amerièke èetvrte pešadijske divizije general-major Rej Ordierno izvestio je iz Tikrita preko satelita novinare okupljene u Pentagonu o oružanom otporu u Iraku. Prema njegovim reèima, taj otpor nema veliki uticaj na veæinu amerièkih vojnika.

“Vojna aktivnost je uoèljiva širom naše zone, ali bih je okvalifikovao kao vojno beznaèajnu. Ta aktivnost je vrlo mala, nasumièna i veoma neefikasna. Verujem da sada ima tri grupe -- grupa lojalista bivše Sadamove stranke Baas; grupa islamskih fundamentalista i grupa obiènih Iraèana koji su siromašni i plaæeni da napadaju na amerièke vojnike. Svi ti napadi su nekoordinisani, neefikasni i - po mom mišljenju - stvarno utièu malo na amerièke trupe.“

Sekretar za odbanu Donald Ramsfeld je okarakterisao taj otpor kao “male elemente“ od deset do dvadeset ljudi, a ne velike vojne formacije ili organizovane mreže napadaèa. Ramsfeld veruje da Amerikanci smatraju da je vredno žrtvovati svoj život, iako pogibija amerièkih vojnika izaziva “duboku žalost.“

“Smatram da amerièki narod dobro rasudjuje i ne bih ga potcenio da sam na vašem mestu. Amerikanci vide masovne grobnice u Iraku i shvataju prirodu režima koji je pobio stotine hiljada ljudi. Uveren sam da amerièki narod smatra da je naš napor èastan - da odražava amerièki duh. Amerikanci su takodje svesni težine našeg zadatka.“

Funkcioneri Pentagona ukazuju da æe se teret pod kojim su amerièke trupe smanjiti dolaskom veæeg broja koalicionih vojnika u Irak. Zamenik naèelnika združenog generalštaba amerièkih oružaih snaga, marinski general Piter Pejs, navodi da æe oko dvadeset hiljada vojnika iz drugih zemalja stiæi u Irak tokom narednih meseci.

XS
SM
MD
LG