Linkovi

Pol Volfovic o buduænosti amerièkih oružanih snaga - 2003-06-19


Zamenik amerièog sekretara za odbranu Pol Volfovic ukazao je na pretresu na Kapitol hilu da æe se amerièke oružane snage oslanjati na brzo i precizno oružje u savladjivanju buduæih sukoba, poput sukoba u Iraku i Avganistanu i u ratu protiv terorizma. Izveštaè Glasa Amerike sa Kapitol hila Den Robinson navodi pojedinosti o svedoèenju Vulfovica u odboru Predstavnièkog doma za oružane snage. Pol Volfovic je naveo da Pentagom još uvek ocenjuje sve pouke iz rata u kome je Sadam Husein svrgnut s vlasti u Iraku i iz rata u kome je oborena vlada Talibana u Avganistanu. No, visoki vojni funkcioneri su vec izneli neke kljuène opaske u ranijim preispitivajima odbrambene strategije, medju kojima je i potreba da se dejstvuje brzo i sa nadmoænom silom na nepredvidvidljive dogadjaje. Prema Volfovicovim reèima:

“Naglasak je na brzom dejstvu i ranoj borbenoj moæi da bi se nadjaèao neprijatelj, umesto sporog, obazrivog reagovanja na neprijateljsku agresiju tokom vremena. Ne želimo da naše snage na ratnom polju èekaju na pojaèanja da bi odbile neprijateljski napad.“

Volfovic je naveo da su medju bitnim poukama iz rata u Avganistanu i Iraku brzo prvobitno rasporedjivanje specijalnih snaga, upotreba precizne municije i puna upotreba informativne tehnologije. Prema njegovim reèima, ratni planeri su zakljuèili u leto 2001. godine da bi bilo pogrešno da se smanji struktura amerièkih vojnih snaga širom sveta. Teroristièki napadi 11. septembra te godine u Njujorku i Vašingtonu potvrdili su taj ranije doneti zakljuèak. Iako Pentagon tvrdi da su amerièke vojne snage sposobne da se bore i pobede u višestrukim sukobima, neki èlanovi Kongresa su zabrinuti zbog prenapregnutosti vojne sposobnosti. Volfovic je ukazao da se amerièka vlada nada da æe doprinos kljuènih saveznika pomoæi da se taj pritisak olakša u Iraku. Volfovic je takodje ukazao na planirano reorganizovanje amerièkih oružanih snaga na Korejskom poluostrvu. Ti napori se preduzimaju - po njegovim reèima - uz pune konsultacije sa južnokorejskom vladom i omoguæiæe puno reagovanje na svaku provokaciju od strane Severne Koreje.

“Ako bi Severna Koreja napala Južnu Koreju ili Japan, Sjedinjene Države i njihovi saveznici su vojno sposobni da poraze Severnu Koreju upotrebom svih raspoloživih sredstava, ukljuèujuæi enormno unapredjenu udarnu sposobonost koju je svet nedavno video u Iraku i ranije u Avganistanu.“

Volfovic je takodje istakao da bi Južna Koreja trebalo istovremeno da doprinese više svojoj odbrani. Prema njegovim reèima, dok Sjedinjene Države jaèaju svoju borbenu gotovost protiv bilo kakve agresije Severne Koreje, Južna Koreja bi mogla i trebalo bi da uloži veæa novèana sredstva u održavanje svoje bezbednosti.

XS
SM
MD
LG