Linkovi

Izbeglice i raseljena lica - 2003-06-19


Priroda rata se promenila od doba Drugog svetskog rata. Medjunarodni konflikti su zamenjeni gradjanskim ratovima i glavne žrtve su civili zateèeni u unakrsnoj vatri. Èesto su civili namerne mete napadaèa što uzrokuje dramatièni porast broja ljudi koji napuštaju svoje domove i beže. Površno gledano mala je razlika izmedju onih koji su raseljeni i onih koji su izbeglice. Razlog za bekstvo je isti. Medjutim, Rupert Kolvil, predstavnik agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice, kaže da postoji drastièna razlika izmedju izbeglica koje su prešle u neku drugu zemlju i raseljenih lica, jer druge zemlje ne mogu da im pruže direktnu pomoæ, te medjunarodni režim ne funkcioniše. Žan de Vilde je direktor programa podrške u medjunarodnoj organizaciji za migracije. On kaže da je èesto veoma teško izaæi u susret potrebama raseljenih lica, jer nijedna agencija nije spremna da se bavi njima. On istièe da su ti ljudi èesto uhvaæeni u vihoru gradjanskog rata u kojem nijedna strana ne želi proveru spolja.

”Kad njihovi problemi dostignu stepen oèajanja i kad, generalno, privuku medjunarodnu podršku, na neki naèin se izadje u susret njihovim potrebama. Medjutim, ne postoji institucionalizovani naèin da se rešavaju njihove potrebe“. Takvu pomoæ èesto pružaju Svetski program hrane i agencija UN-a za decu UNICEF. Pre dve godine Ujedinjene nacije su uspostavile posebno odeljenje u okviru Kancelarije za koordinaciju humanitarnih pitanja u nastojanju da uvedu organizovaniji pristup problemu raseljenih lica. Savetnik takvih lica Mark Vinsent istièe da njegova jedinica ne može da se meša u sve konflikte kojih ima preko 50. Ona mora da uspostavi prioritete u zavisnosti od velièine konflikta i obima potreba. Ove godine, na primer, osnovna briga je bila da se pomogne velikom broju raseljenih lica u Demokratskoj republici Kongu. Godinama su vlade govorile o osnivanju nove globalne agencije za rešavanje dileme raseljenih lica. Medjutim, vlade nisu spremne da svoje aktivnosti stave na uvid nekoj agenciji sa strane. One takodje ne žele da uspostave još jednu skupu birokratsku instituciju. Stoga æe, u doglednoj buduænosti, humanitarne agencije nastaviti što bolje mogu da pomažu milionima ljudi koji su primorani da napuste svoje domove i beže od sukoba u svojim zemljama.

XS
SM
MD
LG