Linkovi

Bler ponovo primoran da se brani - 2003-06-18


Britanski premijer Toni Bler je ponovo odbacio optužbe da su obaveštajni podaci o iraèkom oruèju masovnog uništenja bili izmenjeni kako bi se opravdao ulazak Britanije u rat protiv Iraka. Iz Londona izveštava dopisnik Glasa Amerike, Tom Rivers.

Bler je još jednom insistirao da njegova vlada nije menjala obaveštajne podatke kako bi uverila skeptiènu britansku javnost i parlament da režim Sadama Huseina poseduje oružje masovnog uništenja. Britanski premijer je to rekao danas tokom redovne sednice donjeg doma britanskog parlamenta na kojoj poslanici postavljaju pitanja šefu vlade - dan pošto je parlamentarni odbor za spoljnopolitièke odnose zapoèeo istragu ovog pitanja. Bler je navode o iraèkom oružju masovnog uništenja predstavio kao glavni razlog za rat protiv Bagdada, ali je to pitanje sada preraslo u, verovatno, najveæu kontroverzu sa kojom se on suoèio tokom šest godina na položaju britanskog premijera. Dvoje bivših èlanova vlade, Robin Kuk i Kler Šort, izjavili su juèe u pretresu pred odborom za spoljnopolitièke odnose da su ih obaveštajne službe samo nekoliko dana pre otpoèinjanja ratnih operacija obavestile da iraèko oružje masovnog uništenja ne predstavlja neposrednu pretnju. Takodje se preispituje svojevremena tvrdnja Tonija Blera da bi Sadamovo biološko i hemijsko oružje moglo da bude spremno za upotrebu u roku od 45 minuta. Medjutim, Bler je danas rekao u parlamentu da ostaje pri svim navodima iznetim u specijalnom vladinom izveštaju o iraèkom oružju.

”Obaveštajni podaci koje smo uneli u vladin dosije o Iraku prošlog septembra sasvim precizno izražavaju stav vlade. Taj stav je da je Sadam Husein predstavljao pretnju po region i po ceo svet. Uvek sam tvrdio da se nije radilo o tome da li æe Sadam izvršiti napad na Britaniju Pitanje je bilo da li je on predstavkljao pretnju po region i po svet.“

Britanski premijer je takodje odbacio pozive da se on i njegovi najviši saradnici pojave pred parlamentarnim odborom da bi odgovorili na njegova pitanja.

”Nikada nije bio sluèaj da vladini funkcioneri svedoèe pred parlamentarnim odborima. To nije bio sluèaj ni sa premijerom osim u veoma specifiènim situacijama.“

Još jedno telo britanskog parlamenta - odbor za bezbednosna i obaveštajna pitanja održaæe pretres o ovom pitanju. Javnost æe biti iskljuèena sa tog pretresa, ali je britanski premijer obeæao da æe rezultati istrage tog odbora biti objavljeni.

XS
SM
MD
LG