Linkovi

Izaslanik SAD u Podgorici - 2003-06-18


Ambasadorka Lino je istakla da meðunarodni krivièni sud nije formiran od UN i da SAD nisu potpisnica Rimskog statuta tog suda. Saopštila je da je predlog SAD motivisan znaèajnom ulogom njenih graðana u mirovnim operacijama u svijetu i posebno naglasila da eventualno prihvatanje tog sporazuma ne znaèi opredjeljivanje izmeðu EU i SAD, veæ podršku daljem snažnom prisustvu SAD u mirovnim aktivnostima-navodi se u saopštenju iz Vujanoviæevog kabineta. Predsjednik Vujanoviæ je obavijestio ambasadorku Lino o znaaju koji Crna Gora pridaje saradnji sa amerièkim partnerima i pomoæi koju ta zemlja pruža, istièuæi istovremeno i izuzetnu važnost crnogorske integracije u EU i njegovanje dobrih odnosa sa njenim èlanicama. Predsjednik Crne Gore je izrazio oèekivanje da æe postignuti reformski rezultati i puna kooperativnost državne zajednice biti valorizovani njenim skorim pristupanjem programu Partnerstvo za mir. Naglašavajuæi znaèaj uèešæa snaga SAD u mirovnim operacijama širom svijeta, predsjednik Vujanoviæ je izrazio spremnost Crne Gore da pažljivo razmotri ponuðeni predlog i obavijestio ambasadorku Lino da æe uskoro Crna Gora u okviru Savjeta ministara državne zajednice SCG predoèiti svoj stav o tom pitanju.

Inaèe, na Prvom poslovnom samitu koji je juèe završen u Budvi saopšteno je da æe londonska kompanija EFT u naredne tri godine uložiti 40 miliona eura za energetske projekte u Crnoj Gori, a Nova Ljubljanska banka namjerava da graðanima Crne Gore, ponudi kredite sa duplo nižim kamatama od onih koje trenutno važe. Na Samitu koji je okupio više od 100 predstavnika stranih i domaæih firmi, potpredsjednik crnogorske vlade Branimir Gvozdenoviæ ocijenio je da je Crna Gora izazov za investicije i objasnio da je izgradnja i obnova infrastrukture preduslov za razvoj dvije strateške grane-turizma i poljoprivrede.

XS
SM
MD
LG