Linkovi

Gde je iraèko oružje masovnog uništenja? - 2003-06-17


Demokrate u Kongresu i neki predsednièki kandidati vide politièku priliku u razrešenju misterije o iraèkom oružju masovnog unisstenja. Senator sa Floride, Bob Grejem, je do nedavno bio èlan Senatskog odbora za obaveštajna pitanja. On je takodje jedan od devet predsednièkih kandidata Demokratske stranke. Grejem se protivio ratu u Iraku iznoseæi argument da æe to skrenuti pažnju zemlje sa rata protiv terorizma. Senator Grejem je medju sve veæim brojem demokrata koji žele da se izvrši energièna istraga o tome da li je administracija predsednika Buša preuvelièala obaveštajne procene o iraèkom oružju masovnog uništenja:

”Nadamo se da æemo pronaæi oružje masovnog uništenja u Iraku. Ukoliko u tome ne uspemo ozbiljno æe se postaviti pitanje kredibiliteta Sjedinjenih Država u svetu”.

Republikanci u Kongresu su obeæali da æe razmotriti pitanje obaveštajnih podataka o Iraku na pretresima iza zatvorenih vrata koji poèinju kasnije ovog meseca. Medjutim, demokrate poput senatora Džeja Rokefelera, najvišeg demokrate u Senatskom odboru za obaveštajna pitanja žele sveobuhvatniju istragu ukljuèujuæi javne pretrese. Evo šta je on izjavio za TV mrežu ”Nismo pronašli nikakvo oružje masovnog uništenja. Nije utvrdjena stvarna veza sa Al Kaidom. Stoga moramo da sprovedemo veoma temeljitu istragu o tome šta se desilo i šta je navelo predsednika da krene u ovaj rat“.

Mada je razoèaran dosadašnjom potragom za oružjem u Iraku, predsednik Buš stoji iza svoje tvrdnje da æe dokazi o programu za proizvodnju oružja masovnog uništenja biti pronadjeni. On takodje odbacuje tvrdnje demokrata da je kredibilitet njegove administracije sada doveden u pitanje. Komandant kopnenih koalicionih snaga u Iraku, general pukovnik amerièke armije Dejvid MekKirnan, kaže da koalicioni vojnici i dalje prikupljaju obaveštajne podatke od Iraèana i nada se da æe ta istraga dovesti do informacija o programu naoružanja. Kongresni republikanci takodje tvrde da demokrate jednostavno pokušavaju da iskoriste to pitanje u cilju politièke dobiti pred predsednièke izbore iduæe godine. Evo šta kaže republikanac, predsedavajuæi senatskog odbora za obaveštajna pitanja, Pet Roberts iz Kanzasa:

”Po mom mišljenju, neki od napada su jednostavno bili politièke prirode u cilju sticanja politièke dobiti. Neæu dozvoliti da senatski odbor za obaveštajna pitanja bude politizovan ili iskorišæen kao sredstvo za neku politièku strategiju“.

Profesor politièkih nauka na Univerzitetu države Virdžinije Leri Sabato smatra da æe demokratama možda biti teško da uvere Amerikance da je ovo važno pitanje. Profesor Sabato takodje kaže da demokrate preuzimaju politièki rizik dovodeæi u pitanje spoljnu politiku predsednika Buša, jer je to njegova najjaèa karta. On takodje smatra da æe, ako predsednik pobedi 2004. godine, to biti upravo zahvaljujuæi njegovoj bezbednosnoj i spoljnoj politici. Ankete o javnom mnjenju ukazuju da æe veæina Amerikanaca biti, generalno, zadovoljna ishodom u Iraku èak i ako oružje masovnog uništenja ne bude pronadjeno. Prema nedavno obavljenoj anketi istraživaèkog centra Pju 58 posto ispitanika smatra da je rat u Iraku bio opravdan i bez pronalaženja oružja masovnog uništenja.

XS
SM
MD
LG