Linkovi

Antiamerikanizam u svetu - 2003-06-14


Nedavna anketa Istraživaèkog centra Pju kojom je bilo obuhvaæeno šesnaest hiljada ljudi u dvadeset zemalja pokazuje dramatièan pad podrše Sjedinjenim Državama. Antagonizam prema Americi se produbio i proširio u Evropi, delovima Afrike i Azije i naroèito u pretežno muslimanskim zemljama. Spoljnopolitièki analitièar Karnegijeve zadužbine za medjunarodni mir, Minšin Pei ukazuje u svom napisu u èasopisu “Spojlna politika“ da rastuæe antiamerièkog raspoloženje ima korene u razlièitim vrednosti amerièkog društva i drugih društava.

“Kada pogledate društvene vrednosti, konzervativnost društvenih vrednosti, dominaciju religije u društvenom i politièkom životu, Sjedinjene Države se veoma razlikuju od drugih demokratskih industrijskih zemalja. Kada pogledate nedavni porast antiamerièkog rasploženja, ono se ispoljava ne samo u zemljama koje imaju drugaèije vrednosti nego i u onima koje dele naše vrednosti, što me još više zabrinjava.“

Autor i profesor medjunarodnih odnosa na Univerzitetu Džons Hopkins Fransis Fukujama se slaže da je uloga koju religija igra u amerièkom društvu glavni faktor u spoljnoj politici vlade predsednika Džorždza Buša i u propagiranju te politike amerièkim biraèima.

”Smatram da religija daje moralistièki karakter mišljenju Amerikanaca o sebi i svetu. Amerièka spoljna politika, iako i realistièka i idealistièka, uvek se morala pravdati pred amerièkim narodom u moralistièkim terminima .“

Analitièati ukazuju da moralizam privlaèi Amerikance jer podstièe patriotska i nacionalna oseæanja. Ankete javnog mnjenja rutinski potvrdjuju da Amerikanci imaju najviši stepen nacionalnog ponosa medju narodima u zapadnim demokratskim zemljama. Ta oseæanja se - po reèima Peija - neminovo sukobljavaju sa strastima u drugim zemljama.

” Amerièki nacionalizam izaziva ogromnu ozlojedjenost u drugim društvima uglavnom zbog toga što se sukobljava sa nacionalizmom u tim društvima. Priroda te dve vrste nacionalizma je razlièita. Drugo, amerièki nacionalizam ponekad nepovoljno deluje u spoljnoj politici, naroèito kada tvorci te politike umanje ili potcene moæ nacionalizma u drugim zemljama. “

Jedan od najfrapantnijih nalaza nedavne ankete javnog mnjenja je da veæina stanovnika u sedam od osam pretežno muslimanskih zemalja obuhvaæenih anketom strahuje da bi njihova zemlja mogla biti izložena napadu amerièkih oružanih snaga. Vredan je pomena i nalaz da stanovnici u pretežno muslimanskim zemljama podržavaju mnoge aspekte amerièkog društva. Anketirani su naveli da podržavaju demokratske vrednosti, poput slobode štampe, višestranaèkog politièkog sistema, slobode izražavanja i jednakosti pred zakonom. Spoljnopolitièki analitièari smatraju da bi vlada predsednika Buša trebalo da gradi na onom što je zajednièko sa muslimanskim i drugim zemljama. Prema njihovom uverenju, èvrsta privrženost izraelsko-palestinskom mirovnom procesu i uspešna obonova Iraka mogli bi preokrenuti nagli uspon antiamerièkog raspoloženja u svetu.

XS
SM
MD
LG