Linkovi

Nina Bang Jensen o hapšenju Šljivanèanina - 2003-06-13


Direktor organizacije Koalicja za medjunarodnu pravdu, Nina Bang Jensen, pozdravila je hapšenje Veselina Šljivanèanina - navodeæi, medjutim da je akcija beogradskih vlasti relativno zakašnjela, s obzirom na to da je na hapšenje i izruèenje takozvane Vukovarske trojke Haškom tribunalu, Beograd bio obavezan i rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN iz 1998. godine.

Nina Bang Jensen kaže da æe hapšenje Veselina Šljivanèanina pozitivno uticati na odluku o potvrdjivanju amerièke pomoæi Srbiji i Crnoj Gori, koja je najavljena za 15. jun.

“To æe svakako biti uzeto u obzir kao pozitivno kada se bude odluèivalo o sertifikaciji pomoæi. Vrlo je dobro da je došlo do tog hapšenja, ali to takodje ukazuje i na to da saradnja sa Tribunalom u Hagu nema konstantan intenzitet, i da se pojaèava obièno pred istek roka za potvrdu odobrene pomoæi“.

Nina Beng Jensen tvrdi da se najmanje 18 optuženih za ratne zloèine i dalje nalazi u Srbiji, ili na relaciji Srbija - Republika Srpska. Medju njima je i pet optuženih za ratni zloèin u Srebrenici, na èelu sa ratnim komandantom bosanskih Srba generalom Ratkom Mladiæem, èije æe skorog hapšenja, po rijeèima Nine Bang Jensen, najviše zavisiti sertifikacija amerièke pomoæi.

“Kongres je jasno stavio do znanja da je hapšenje Mladiæa neophodnio za sertifikaciju, tako da ostaje da vidimo da li æe državni sekretar Pauel odložiti sertifikaciju na odredjeno vrijeme, da li æe je potpisati ili ne. Uglavnom, poruka sa Kapitol Hila - mjesta gdje se odobrava finansijska pomoæ - je da sertifikacija zavisi od hapšenja Ratka Mladiæa. U interesu je gradjana da ti ljudi budu izruèeni Tribunalu, jer oni su simboli prošlosti, a ne buduænosti“.

XS
SM
MD
LG