Linkovi

Amerièko poimanje sveta - 2003-06-08


Posle teroristièkih napada u Njujorku i Vašingtonu u kojima je poginulo preko 3 hiljade ljudi, milioni Amerikanaca su poèeli da postavljaju pitanje: ”Zašto nas toliko mrze?“ Neki posmatraèi su verovali da æe ta tragedija pobuditi ogroman apetit kod Amerikanaca za vestima iz sveta kako bi shvatili nesthvatljivo. Medjutim, istražni centar Pju je ustanovio anektom sprovedenom posle teroristièkih napada da se navike Amerikanaca u domenu snabdevanja vestima nisu promenile; i da oni prate vesti iz sveta samo kada su one jako dramatiène. Pisac i bivši reporter Džon Dulitl smatra da Amerikanci imaju ogranièeno shvatanje o svetu.

” Mislim da moramo da prebrodimo svoj kulturni izolacionizam koji još uvek preovladava. Mada polako napredujemo, mislim da su Amerikanci skloni da svet posmatraju i o njemu rasudjuju kroz prizmu svog neposrednog okruženja. Na osnovu takvog rasudjivanja donose odluke o tome kako bi stvari trebalo da budu i kako bi svet trebalo da živi. Time se stvaraju barijere izmedju nas i ostatka sveta“.

Mada mnogi Amerikanci vole da putuju, ili èak i da žive u inostranstvu, svega 25 odsto Amerikanaca poseduje pasoš. Prema anketi centra Pju, od teroristièkih napada 11 septembra, mladi su još manje zainteresovani za vesti nego ranije. Zvaniènik popularnog MTV-a, Met Katapano, objašnjava zašto se mladi okreæu nesvakidašnjim, alternativnim izvorima vesti.

“ Posle 11. septembra nastupila je ogromna erozija poverenja u medije. Mladi su postali svesni medijskih ratova, konkurencije i borbe za publiku izmedju elektronskih i štampanih medija. Kada ljudi govore o vestima, svhatamo da svaki pojedinac ili grupa ima sopstveno mišljenje o datoj temi. Èak i oni koji su pratili CNN ustuknuli su u strahu da možda gledaju propagandu na delu“.

Katapano dodaje da se mnogi mladi Amerikanci snabdevaju vestima iz kontakt emisija koje - tvrdi pomoænik dekana na katedri za novinarstvo univerziteta države Mizuri, Brajan Bruks - nude uglavnom komentare, a ne èinjenice . ”Mnogo toga u TV kontakt emisijama je puko iznošenje liènih mišljenja voditelja, koja se kamufliraju kao vesti. Oni se prave da govore o svetskim zbivanjima, dok u stvari nameæu svoje vidjenje stvari. Mislim da javnost u stvani ne zna da postoji jasna razlika izmedju istinskih vesti i pseudo vesti“.

S druge strane, profesor novinarstva sa Amerièkog univerziteta, ovde u Vašingtonu Džozef Kembel, ne slaže se sa percepcijom da amerièki mediji ne nude dovoljno vesti iz sveta.

”Amerikanci shvataju važnost vesti iz sveta; šta preduzimaju u tom smislu -- to je pitanje otvoreno za debatu. Vesti su tu - pogledajte pet dnevnih listova sa najveæim tiražom: svi se bave svetima iz sveta. Tu je i internet, što znaèi da je pristup informaciji brz, a ponuda ogromna”.

Kembel dodaje da novinari ne mogu da prisile javnost da prati vesti iz sveta. A to znaèi da bez odgovora ostaje pitanje -- šta uèiniti da bi se Amerikanci, posebno mladi, potrudili da bolje svate svet oko sebe. Brajan Bruks nudi neku vrstu rešenja:

”Mnogi studenti provedu po neki semestar na stranim univerzitetima i vrate se kuæi sa promenjenom slikom o svetu. Trend odlaska u inostranstvo je na uzlaznoj liniji -- skoro 40 odsto naših studenata stekne takvo iskustvo. Potrebno je da više Amerikanaca shvati svet van SAD”.

XS
SM
MD
LG