Linkovi

Istorijat pandemija - 2003-06-06


SARS ima bar jednu zajednièku crtu sa pandemijama gripa poput španskog gripa 1918. godine, koji je usmrtio više od 20 miliona ljudi i ruskog gripa iz 1977. godine. Dr. Grejem Lejver, nedavno penzionisani istraživaè sa australijskog univerziteta u Kamberi, èitavu karijeru proveo je u istraživanju virusa i smatra da je èinjenica da su obe te bolesti potekle iz istog dela sveta - odnosno južne Kine. Sferièni patogen sa malim kopljima koja se dižu sa njegove površine identifikovan je kao virus koji izaziva SARS.To nije virus gripa, veæ pripada porodici korona virusa - imenovanih po svom izgledu koji podseæa na krunu. Mikrobiolog K-Y Jun sa Hongkoškog univerziteta kaže da je ovaj virus prešao sa životinja na ljudski rod. On i jedan doktor iz Kineskog centra za kontrolu bolesti pronašli su taj virus kod cibetki, srodnih mungosima, koje se prodaju na tržnicama kineske pokrajine Guandong.

”Analizirajuæi genetske informacije dolazimo do zakljuèka da je veoma verovatno da je virus prešao sa cibetki na ljude”.

Doktor Lejver nije iznenadjen tom vezom. 1972 godine on je prvi pronašao èvrste dokaze da je hongkonški grip iz 1968. godine prešao takozvanu ”barijeru biološke vrste“ - sa ptica na ljude. Prethodna nauèna teorija je bila da virusi mutiraju samo u okviru ljudske populacije:

”Niko nije znao odakle dolaze ovi novi virusi gripa. Generalno, ideja je bila da su se oni pojavili mutiranjem drugih ljudskih virusa. Laboratorijskim eksperimentima smo utvrdili da je to pogrešna teorija i da su oni potekli od ptica. Sada tu ideju prihvataju svi“.

Doktor Lejver kaže da postoji nekoliko teorija koje objašnjavaju zašto veliki broj tih epidemija potièe iz Kine. Jedna od teorija je da ljudi ne proizvode antitela koja bi ih zaštitila od virusa koje prenose retke divlje životinje koje se koriste kao hrana u Južnoj Kini. Životinje ne pokazuju uvek simptome bolesti, a kad ljudi tu životinju pripreme za jelo oni se inficiraju virusom koji se krije u njoj. Samo nekoliko dana possto su saznale da je cibetka verovatni izvor virusa SARS-a vlasti u pokrajini poèele su da uklanjaju tu divljaè sa tržnica. Medjutim, Dr. K-Y Jun kaže da nije realistièno pokušati zabranu trgovine divljaèi, jer se ne može za nekoliko meseci izbrisati pet hiljada godina tradicije. On umesto toga sugeriše da se pronadju naèini za kontrolisano uzgajanje, klanje i prodaju divljaèi kako ne bi ponovo došlo do sliène epidemije.

XS
SM
MD
LG