Linkovi

Usisivaè za piliæe - 2003-06-06


Da li ste nekada pokušali da uhvatite kokošku? Za razliku od drugih domaæih životinja, piliæi su vrlo vešti u izbegavanju da budu uhvaæeni. Zamislite onda kako je radnicima na farmama piliæa koje dnevno obradjuju na hiljade ptica, naroèito ako su takozvane slobodnotrèeæe vrste. Piliæi grebu, kljucaju, mlataraju krilima i na svaki naèin pokušavaju da se odupru neprijatelju. Veæina ljudi izdržava svega nekoliko meseci na tom poslu. Uzgajivaèima piliæa pritekla je u pomoæ tehnologija. Nekoliko firmi u svetu proizvodi usisivaèe za piliæe koji su tako smišljeni da vrlo humano postupaju sa njima. Jedan od tih uredjaja, nazvan PH2000, lièi na traktor sa gusenicama, koji na jednom kraju nosi velike kaveze za piliæe, a na drugom pokretnu robotizovanu platformu koja polako kupi ptice. Èitava naprava kreæe se sporo i tiho da ne uplaši svoj plen. Plitka platforma blago gurka piliæe u visini nogu tako da ih natera da skoèe na nju. Na platformi uskoro nastaje gužva, a kako se na nju penje sve više i više ptica, one koje su se prve popele bivaju izgurane do jednog otvora gde ih struja vazduha gura ka cevi usisivaèa. U sledeæem trenu, pile je u žièanom kavezu. Usisivaèi za piliæe dobili su visoku ocenu od mnogih organizacija koje se bore za humano postupanje prema životinjama. Aktivisti kažu da su mašine nežnije od ljudi, da ne ozledjuju piliæe, dok uzgajivaèi imaju mnogo manje ozledjenih i uginulih ptica.

XS
SM
MD
LG