Linkovi

Svetski dan zaštite èovekove sredine - 2003-06-05


Povodom Svetskog dana zaštite èovekove sredine, koji se danas obeležava širom sveta, program Ujedinjenih nacija za ekologiju apelovao je na meðunarodnu zajednicu da preduzme korake za zaštitu izvora vode. Iz Ženeve izveštava dopisnica Glasa Amerike, Lisa Šlajn:

Pronalaženje novih izvora pijaæe vode je veæ problem za milione ljudi u svetu - i veliki uzroènik smrti. Prema podacima Ujedinjenih nacija, od neèiste vode u svetu svakih osam sekundi umire jedno dete, a u nerazvijenim zemljama voda je uzroènik 80 odsto svih bolesti i smrtnih sluèajeva. Prema istim podacima, veæina takvih smrtnih sluèajeva bi bila predupredjena ukoliko bi svi u svetu imali pristup èistoj, pijaæoj vodi. Predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za zaštitu prirodne sredine navode da æe u roku od sledeæih 25 godina, polovina svetskog stanovništva, oko 3 milijarde ljudi, biti suoèena sa problemom nestašice pijaæe vode i vode za navodnjavanje. Oni istièu da treba veæ sada preduzeti efikasnije mere za zaštitu i regulisanje izvora èiste vode kako ne bi došlo do daljeg pogoršavanja situacije. Prema sadašnjim podacima, svaka šesta osoba u svetu nema pristup pijaæoj vodi. Problem, inaèe, nije ogranièen na siromašne delove sveta. Sa njim su suoèene i razvijene zemlje u kojima zbog sve veæe potrošnje vode dolazi do smanjenja podzemnih rezervi, što utièe na nivo reènih tokova i moèvara i ima negativne posledice po biološku raznovrsnost naše planete - upozoravaju struènjaci za zaštitu prirodne sredine.

XS
SM
MD
LG