Linkovi

Arapski lideri osudili sve oblike terorizma - 2003-06-05


Na sastanku sa predsednikom Džordžom Bušom u Egiptu, lideri glavnih arapskih zemalja i Palestinske uprave, osudili su sve oblike terorizma - bez izuzetka. Ti lideri su bili egipatski predsednik Hosni Mubarak, saudijski prestolonaslednik, princ Abdulah, bahreinski kralj Hamad, jordanski kralj Abdula i predsednik Palestinske vlade, Mahmud Abas. Predsednik Mubarak - èija izjava je prevoðena sa arapskog jezika - istakao je da okupljeni lideri potvrðuju da su “protiv terora i nasilja”.

“Nastaviæemo da se borimo protiv najezde terorizma na èoveèanstvo i odbacujemo ekstremizam i nasilje u bilo kojem obliku, odakle god dolazili, bez obzira na opravdanje ili motive, buduæi da smo potpuno svesni da je opasan kao kuga koja preti miru i stabilnosti u celom svetu. Koristiæemo sveukupnu moæ zakona da bismo spreèili doturanje pomoæi ilegalnim organizacijama, ukljuèujuæi i teroristièke organizacije”.

Palestinski premijer Mahmud Abas je prošlog meseca jasno ukazao da osuda terorizma obuhvata i palestinske samoubilaèke napade na Izraelce. Palestinska devojka je 19. prošlog meseca izvela takav napad u izraelskom gradu Afuli, ubivši troje ljudi i ranivši oko sedamdeset. Samoubilaèki bombaški napadi, rekao je Mahmud Abas, “suprotni su našim moralnim vrednostima i jedino pothranjuju mržnju izmeðu naša dva naroda”. Predsednik Buš je doputovao na Bliski istok ne bi li prekinuo tu mržnju - i podržao mirovni plan kojim je predviðeno uspostavljanje dve države, Izraela i Palestine, koje æe jedna uz drugu živeti u miru i bezbednosti. Meðutim, svaki napredak ka miru podrazumeva odbacivanje terora. Predsednik Buš je pohvalio arapske lidere zbog “odluènog odbacivanja terora, bez obzira na njegovo opravdavanje ili motive”.

“Oni su takoðe obeæali da æe preduzeti praktiène akcije i iskoristiti sva sredstva koja su im na raspolaganju da prekinu pomoæ, ukljuèujuæi i naoružavanje i finansiranje bilo koje teroristièke organizacije i da æe pomoæi Palestinskoj upravi da se izbori sa terorom”, rekao je amerièki predsednik, naglasivši da “teroru mora da se pruži otpor i on mora da bude pobeðen”.

XS
SM
MD
LG