Linkovi

Amerikanci ne mare za državnu službu - 2003-06-04


U izveštaju vašingtonskog istraživaèkog instituta “Brookings” navodi se da je više od 60 odsto diplomaca ozbiljno razmatralo moguænost zaposlenja u javnom sektoru. Saradnik instituta “Brukings”, Pol Lajt, izneo je pojedinosti o tom izveštaju na konferenciji za štampu u Vašingtonu.

“Javni sektor, kao termin, ima sasvim jasno znaèenje za studente pri kraju studija. Angažovanje u javnom sektoru znaèi dati svoj direktan doprinos društvu. Kada mladi Amerikanci èuju reè “javni sektor” , oni misle o radnim mestima u neprofitnim institucijama, a tek posle toga o državnoj službi. ”

Profesor Lajt je rekao da samo jedna treæina studenata, koja je ozbiljno razmatrala moguænost karijere u javnom sektoru želi da postane državni službenik. On je naveo da diplomci svakako uzimaju u obzir sigurnost radnog mesta i visoke benefiicje koje imaju državni službenici, ali smatraju da su državne agencije neefikasne, a sam posao nedovoljno stimulativan. Ukratko, državni posao se smatra -- što nije iznenadjujuæe - i suviše biroktratskim. Taj izveštaj je zabrinuo državne funkcionere. Komentarišuæi izveštaj instituta “Brookings” sekretar za odbranu, Donald Rumsfeld, je rekao da brzi proces zapošljavanja olakšava privatnom sektoru da zaposli najkvalifikovanije i najtalentovanije diplomce.

“Kada sekretarijat za odbranu intervjuiše iste kandidate, sve što mi možemo da uèinimo je da im ponudimo brojne formulare koje treba popuniti i da im obeæamo da æemo stupiti u vezu sa njima za tri do pet meseci. Ne bi trebalo da nas iznenadi da æe najtalentovaniji diplomci otiæi negde drugde, a ne u sekretarijat za odbranu. ”

Ramsfeld je rekao da zbog sporog procesa zapošljavanja, oko 320.000 vojnika u Sekretarijatu za odbranu obavlja poslove na kojima bi trebalo da budu angažovani civili. On se takodje žalio da sadašnja pravila zapošljavanja civila u oružanim snagama otežavaju moguænost da neko bude otpušten ili da slabim ili nepoštenim službenicima budu izreèene disciplinske mere.

U izveštaju instituta “Brukings” se preporuèuje da se uprosti postupak zapošljavanja u državnoj službi, kao i da federalne agencije omoguæe službenicima da se angažuju ne samo u jednoj, veæ u nekoliko uspešnih karijera u tim agencijama, da bi mogli da oèuvaju svoju predanost javnoj službi.

XS
SM
MD
LG