Linkovi

Šaron i Abas obeæali saradnju na uspostavljanju mira - 2003-06-04


Stojeæi jedan kraj drugog, u palati koja gleda na Akabski zaliv, trojica lidera su jedan za drugim obeæali da æe raditi na uspostavljanju mira. Palestinski premijer Mahnmud Abas rekao je da je vreme da se okonèaju sve patnje. Uz pomoæ tumaèa on je obeæao da æe Palestinci dati svoj doprinos:

”Oružana intifada mora da se okonèa, a mi moramo da pribegnemo miroljubivim sredstvima u nastojanju da okonèamo okupaciju i patnje i Palestinaca i Izraelaca, i uspostavimo palestinsku državu.“

Osnivanje palestinske države, koja bi bila u miru sa Izraelom, cilj je novog mirovnog plana èiji nacrt su izradili Sjedinjene Države, Evropska unija, Rusija i Ujedinjene nacije. Obe zaraæene strane su prihvatile taj plan, iako je Izrael postavio neke uslove. Na samitu u Akabi, izraelski premijer Arijel Šaron ponudio je prvi privremeni korak u vezi sa osetljivim pitanjem isturenih izraelskih naselja, rekavši da æe ih porušiti pošto su podignuta bez odobrenja vlade:

”Želim da naglasim da je Izrael društvo u kome postoji vladavina zakona. Prema tome, odmah æemo poèeti da rušimo nedozvoljeno podignuta naselja.“

Saslušavši izjave dvojice premijera, predsednik Buš je rekao da je postignut napredak:

”Svi danas prisutni dele isti cilj: Sveta zemlja mora biti podeljena izmedju palestinske države i države Izrael, koje æe živeti u miru jedna s drugom i svim ostalim zemljama na Bliskom istoku.“

Buš je rekao da su sve strane preuzele važne obaveze i da æe Sjedinjene Države uèiniti sve što mogu kako bi pomogle da san o miru postane stvarnost. On je rekao da æe izdati nalog državnom sekretaru Kolinu Pauelu i savetnici za nacionalnu bezbednost Kondolizi Rajs da mirovnom procesu daju najviši prioritet:

”Put kojim kreæemo je težak, ali drugog izbora nema,“ rekao je on.

Ovaj samit predstavljao je prvi zajednièki susret predsednika Buša sa izraelskim i palestinskim premijerom. Istovremeno, to je bio drugi dan intenzivne bliskoistoène diplomatije za predsednika, koji je dan ranije u Egiptu razgovarao sa arapskim liderima.

XS
SM
MD
LG