Linkovi

Odjeci bliskoistoènog samita - 2003-06-03


Predsednik Buš je stigao u Akabu pravo sa samita sa arapskim liderima u Šarm El Šeiku, u Egiptu, gde je dobio njihovu podršku za mirovni plan. Tokom jednodnevnog samita u Akabi, on æe pokušati da navede Izrael i Palestince da zapoènu prvu fazu implementacije mirovnog plana. Neki poèetni koraci su veæ preduzeti. Premijer Abas se odrekao nasilja i obeæao da æe razoružati militantne grupe. Izrael je poèeo da ublažava neke od putnih i radnih restrikcija Palestincima i pustio je na slobodu neke od palestinskih zatvorenika. Svaka od tih strana kaže da druga mora uèiniti više. Obrativši se novinarima u Jerusalimu, izraelski ministar inostranih poslova Silvan Šalom je rekao da Palestinci moraju da pokazu èvrstu predanost kako bi se zaustavio terorizam.

”Veoma je važno da Palestinci saopšte da su doneli odluku da okonèaju terorizam, nasilje i podstrekavanje na nasilje.., da Palestinci kažu sopstvenom narodu da je došlo vreme da se okonèa nasilje u tom regionu.“

Premijer Abas je poèeo razgovore sa militantnim grupama poput Hamasa i Islamskog Džihada kako bi ih naveo da prihvate mir. Palestinski funkcioner, Samir Rantisi, savetnik u palestinskoj vladi, kaže da æe Palestinci u Akabi obeæati da æe okonèati nasilje.

”Voljni smo da predložimo primirje i da iznesemo obeæanje militantih organizacija Hamas i Islamski Džihad da æe zaustaviti svo nasilje protiv Izraelaca, ukoliko se izraelska armija i vlada takodje obavežu da neæe napadati i ubijati Palestince, kao i da neæe rušiti njihove kuæe.“

Izrael insistira da premijer Abas mora da uèini više kako bi naveo militantne grupe da obeæaju da æe zaustaviti napade. Izrael želi da palestinska vlada razoruža, uhapsi i izvede pred lice pravde militante koji su planirali ili vršili napade protiv Izraela. Po pitanju uzajamnog priznanja - premijer Šaron je do sada samo rekao da æe uæi u pregovore sa Palestincima koji bi mogli kasnije da dovedu do osnivanja palestinske države. Funkcioneri navode da æe on, kako se oèekuje, prihvatiti princip palestinske države. Ministar inostranih poslova Šalom kaže da Izrael oèekuje zvanièno priznanje od strane Palestinaca.

Samir Rantisi, medjutim ukazuje da Palestinci priznaju pravo Izraela na postojanje, ali istièe da je na Izraelcima da definišu karakter svoje države kao jevrejske države ili da to uèine na neki drugaèiji naèin. Pitanje jevrejskih naselja na palestinskim teritorijama æe takodje biti jedna od glavnih prepreka u mirovnom procesu. Izraelski premijer Šaron se smatra za pobornika održanja jevrejskih naselja na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, ali je on veæ obavestio svoj kabinet da bi neka nezakonita naselja morala da budu uklonjena i da æe to biti jedan od bolnih ustupaka koje æe Izrael morati da pruži u mirovnom procesu. Predsednik Buš je izjavio da æe mir na Bliskom istoku biti dug i težak proces. Cilj samita u Akabi je da se uèini prvi korak.

XS
SM
MD
LG