Linkovi

Ublaženi propisi o vlasništvu nad medijima u SAD - 2003-06-02


Federalna komisija za komunikacije, agencija amerièke vlade koja kontroliše oblast informisanja i radiodifuzije, izmenila je propise o vlasništvu nad medijima. Ta komisija, kojom dominiraju republikanci, stala je na stanovište da æe isto vlasništvo nad listovima i radio-televizijskim stanicama koji pokrivaju isto podruèje poveæati njihovu efikasnost i da æe javnost imati koristi od toga. Predsednik Komisije, Majkl Pauel, rekao je da su stari propisi bili doneti pre više decenija, u vreme kada su masovne komunikacije drugaèije izgledale:

”Prihvatili smo izazov bez premca u istoriji Federalne komisije za komunikacije. Prikupili smo mnoštvo podataka, detaljno analizirali propise o vlasništvu nad medijima i napisali nove, u skladu sa današnjim vremenom.“

Medju kritièare novih propisa ubrajaju se organizacije za zaštitu prava potrošaèa, zaštitu gradjanskih prava i verskih grupa, zaštitu malih radio-televizijskih stanica, kao i Udruženje vlasnika vatrenog oružja. Oni optužuju da štampa i elektronski mediji pod istim vlasnikom neæe više motriti jedni na druge trudeæi sa da nude razlièita gledišta. Republikanski senator Trent Lot je u grupi senatora iz obe stranke koja je podnela predlog zakona da se zadrži sadašnji nivo koncentracije medija:

”Ako dozvolimo ovakvu vrstu koncentracije u kojoj jedna kompanija može da bude vlasnik štampanih medija, satelitske televizije, lokalne kablovske televizije i lokalne televizijske stanice, gde je onda granica?“

Aktivista za gradjanska prava Džesi Džekson, protestovao je zajedno sa još pedesetak ljudi ispred zgrade Federalne komisije za komunikacije, rekavši da moguænost da premali broj ljudi kontroliše previše informacija nije zdrava ni za jednu demokratiju.

XS
SM
MD
LG