Linkovi

Naèela za slobodni Irak - 2003-05-31


Slobodoljubive zemlje imaju veliki ulog u uspešnom prelasku na demokratiju sa tržišnom privredom u Iraku. Kako je ukazao amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld, ”ukoliko Irak uspe da predje na stazu predstavnièke demokraitje, uticaj tog prelaska bi mogao da bude dramatièan u regionu i svetu.“ Ramsfeldov zamenik Pol Volfovic je naglasio da slobodarski ideali i samouprava mogu da budu moæni pokretaèi promene u svetu.

”Ti ideali nam ulivaju nadu u dalji razvoj u muslimanskom svetu, razvoj koji æe da koristi svakoj naciji širom sveta i da nam donese važnog saveznika u ratu protiv terorizma.“

Odricanjem terorizma i pretnje susedima Irak bi mogao da postane primerna umerena muslimnaska država. Takvi primeri su potrebni u sadašnjoj borbi protiv ekstremizma u muslimanskom svetu. Sjedinjene Države i njihoiv saveznici ne nameravaju da nametnu odredjeni oblik demokratije Iraku. No, koalicija koju predvode Sjedinjene Države suprostaviæe se onima koji budu pokušali da zamene tiraniju Sadama Huseina drugom vrstom diktature. Iraèani koji rade na osnivanju nove vlade moraju takodje da zaštite prava manjina, uvedu tržišnu privredu i osiguraju praviènost putem nezavuisnog sudstva i vladavine zakona. Cilj koalicije sa Sjedinjenim Državama na èelu jeste da se politièka vlast stavi u ruke Iraèana što je pre moguæe. Samozvani lideri neæe biti tolerisani. Koalicija æe i dalje brinuti o bezbednosti delimièmo putem angažovanja i obuke iraèke policije. Prelazak na demokratiju u Iraku se možda neæe odvijati glatko. Taj proces je uzeo vremena, ali je uspeo u srednjoj i istoènoj Evropi . Prema Ramsfeldovim reèima, èinjeica da ima prepreka koje se moraju prevaziæi u Iraku ne bi trebalo da iznenadi nikoga.

“ Ni jedna nacija koja je prešla iz tiranije u ciivlno društvo nije bila imuna prema teškoæama i izazovima na tom putu.“

Iraèanima se pruža istorijska prilika da izgrade slobodno i civilno društvo. Koalicija sa Sjedinjenim Državama na èelu spremna je da pomogne Iraèanima da u tome uspeju.

XS
SM
MD
LG