Linkovi

Medjunarodni monetarni fond o globalnoj ekonomiji - 2003-05-30


Ekonomisti u Medjunarodnom monetarnom fondu kažu da deflacija može da bude opasna za globalnu ekonomiju, ali da je ta opasnost prisutnija u Japanu i Nemaèkoj, nego u SAD. Izveštaj saradnika GA , Berija Vuda. Radna grupa Medjunarodnog monetarnog fonda zakljuèila je da se rizik od deflacije, koji se odnosi na pad cena, najveæi u Japanu, Hong Kongu, Tajvanu i Nemaèkoj. Komentarišuæi izveštaj Medjunarodnog monetarnog fonda, profesor ekonomije na baltimorskom univerzitetu, Johns Hopkins, Lorens Bol (Laurence Ball) izražava zabrinutost da bi deflacija mogla da utièe na ekonomsku situaciju u Nemaèkoj pošto vlada više nema naèina kako da se bori protiv toga.

“Ono što je Nemaèkoj potrebno je monetarno prilagodjavanje, što ona ne može da uèini. Problem nije u tome da je kamatna stopa dostigla nultu taèku, veæ da nemaèka kamatna stopa ne postoji, odnosno da je ne kontroliše nemaèka centrlana banka.“

Nemaèku kamatnu stopu odredjuje Evropska centralna banka, koja istovremeno odredjuje monetarnu politiku za svih 12 zemalja, koje koriste evro. Taj problem je pogrošan, smatra profesor Bol, pošto Nemaèkoj, koja je ogranièena sporazumom sa Evropskom unijom, nije omoguæeno da poveæa vladina sredstva da bi stimulala potrošaæku potražnju. Glavni ekonomista u kompaniji “Citigroup Global Markets”, Kim Šenholc (Schoenholtz), slaže se sa struènjacima Medjunarodnog monetarnog fonda i Federalnih rezervi, da je deflacija manje verovatna u SAD i da je za proteklih šest meseci opasnost od deflacije u ovoj zemlji smanjenja.

“U medjuvremenu, rat u Iraku je završen, cene nafte su opale, dok se amerièka finansijska situacija naglo popravila, delimièno i kao odgovor na stimulativne mere ekonomske poliutike. Vrednosti akcija su u porastu, dok su kamate na hipoteku na najnižem nivou za protekle dve generacije, dok je vrednost dolara u odnosu na glavne valute opala za deset odsto.”

Pored toga, rekao je on, primenjene su stimulativne fiskalne mere i veæina potrošaæa oèekuje da æe cene porasti tokom narednih meseci.

XS
SM
MD
LG