Linkovi

Geri Hart ”Demokrate treba da se vrate liberalnom korenu“ - 2003-05-29


Hart kaže da je nepopravljivi liberal i naglašava da pojam “liberalan” nema negativnu odrednicu, pošto – kako napominje – oznaèava hrabrost u razmišljanju i spremnost da se iznalaze nova rešenja. On, meðutim, smatra da su Demokrate prepustile predsedniku Bušu da kontroliše debatu o pitanjima poput Iraka, domaæe bezbednosti i, posebno, poreskih olakšica. Predsednik Buš je svojim potpisom pretoèio u zakon poreske olakšice vredne više od 300 milijardi dolara, za koje Demokrate tvrde da æe dovesti do ogoromnih budžestkih deficita.

“Teorija glasi da æe te olakšice stimulisati ekonomski rast, kao i da æe prihodi nadoknaditi razliku. Meðutim, ja poznajem jako malo ekonomista koji veruju u tu teoriju.”

Gospodin Hart je, tokom govora koji je održao u Los Anðelesu, napomenuo da æe javno izneti ono u šta veliki broj Demokrata veruje – da predsednik Buš planira da ukine znaèajna sredstva koja vlada odvaja za socijalne izdatke.

“A u tome je opasnost. Jedna je stvar kada se kaže državna administracija je prevelika; ne bi trebalo da imamo sve ove socijalne programe; predlažem da ih ukinemo i hajde da o tome glasamo. Tako bi trebalo da se radi. Umesto toga, on uskraæuje prihode, tako da æe u jednom trenutku, kada svi vozovi stignu u stanicu u isto vreme i kada doðe do ogromne železnièke nesreæe, on moæi da kaže – izgleda da nemamo dovoljno novca da finansiramo socijalno i zdravstveno osiguranje.”

Administracija predsednika Buša insistira da programima socijalnog i zdravstvenog osiguranja ne preti opasnost, i da æe poreske olakšice podstaæi privredu i poveæati savezne prihode. Aspirant za kandidaturu Demokratske stranke na predsednièkim izborima 84. i 88. godine, Geri Hart je i ove godine razmišljao o kandidaturi, ali je pre nekoliko nedelja odustao od nje. On savetuje svojim kolegema, Demokratama, da prihvate pitanje domaæe bezbednosti i da ga prošire da ukljuèi zdravstvo, obrazovanje, socijalno staranje i zaštitu okoline. On naglašava da su sva ta pitanja, kojima se tradicionalno bavi demokratska stranka, od znaèaja za domaæu bezbednost. Bivši senator zakljuèuje da je Demokratska stranka u defanzivi, i da bi trebalo da uloži napor da kontrolišu politièku debatu tokom narednih godinu i po dana, u periodu do predsednièkih izbora.

XS
SM
MD
LG