Linkovi

Kompjuteri pomažu hendikepiranima - 2003-05-27


U jednom uglu tihe biblioteke Univerziteta države Indijana, student sa tamnim naoèarima sedi za kompjuterom kuckajuæi po tastaturi, ali ne gledajuæi u ekran monitora. Student je slep, a na ekranu se može videti samo tekst ispisan Brajevom abecedom - niz tamnih taèkica na svetloj pozadini. U univerzitetskom Centru za adaptivnu tehnologiju, studenti sa raznim vrstama i stepenima invaliditeta uz pomoæ tehnologije savladjuju gradivo kao svi drugi. Osnivaè i šef Centra, Margaret Londergan, kaže da je na tu ideju došla 1999. godine, kada je shvatila da mnogi hendikepirani studenti ne znaju kakav im sve hardrev i softver stoji na raspolaganju:

”Odluèila sam da poènem time da se bavim jer verujem da svaka osoba ima svoj potencijal, a da adaptivna tehnologija omoguæava da ga svaka osoba maksimalno razvije.“

Adaptivna tehnologija se odnosi na kompjutere i kompjuterske programe razvijene specijalno za ljude sa nedostacima. Na primer, tastature koje reaguju na najmanji dodir ili kompjuterski miš koji se pokreæe stopalom, a ne šakom. Od kada je Centar otvoren, kroz njega je prošlo dve hiljade studenata.

U zvuèno izolovanoj protostoriji za štampaèe Delija Tompson štampa tekst ispisan Brajevom abecedom u obliku nizova ispupèenja na nešto debljem papiru. Otkada je Luj Braj, sredinom 1800-tih godina prošlog veka razvio abecedu koju slepi mogu da èitaju dodirom prstiju, štampanje knjiga za slepe bilo je skupo i komplikovano, pa je i njihov broj bio ogranièen. Kompjuterska tehnologija je sada sve to promenila. Delija Tompson, koja je slepa od rodjenja, kaže da sada sve može sada da uradi:

”Veoma snažno se zalažem za nezavisnost. Ali, da nije bilo adaptivne tehnologije, ne bih mogla da završim koledž. Da nema kompjutera mislim da bi slepi ljudi bili potpuno izgubljeni.“

Za èitanje tekstova koje nalazi na internetu Delija Tompson koristi uredjaj nazvan Brajev monitor, koji lièi na kompjutersku tastaturu. Ali umesto tastera sa slovima na njemu su stotine plitkih ispupèenja koja se podižu i spuštaju stvarajuæi tako slova Brajeve abecede, koje Delija Tompson èita prelazeæi preko njih vrhovima prstiju. Kada dodje do kraja linije, pritiska dugme. Ispupèenja momentalno menjaju konfiguraciju u sledeæu liniju teksta. Otkada je otvoren na Univerzitetu države Indijane, Centar za adaptivnu tehnologiju postao je model za sliène centre širom Sjedinjenih Država.

XS
SM
MD
LG