Linkovi

Džon Sejlor, o normalizaciji trgovinskih odnosa izmedju SAD i SCG - 2003-05-27


Dž.S.: “Dvojica senatora iz Alabame, Rièard Šelbi (Richard Shelby) i Džef Sešns ( Jeff Sessions), još uvek zadržavaju usvajanje predloga Zakona o carinskim dažbinama da bi ukljuèili amandman kojim bi se pomoglo nekim tekstilnim proizvodjaèima u Alabami. To onemoguæava usvajanje ostalih 427 zakonskih amandmana u okviru predloga Zakona o carinskim dažbinama, a meðu njima je i Zakonski predlog o normalizaciji trgovinskih odnosa sa Srbijom i Crnom Gorom. Dok ta dva senatora ne budu dala svoj pristanak na sadašnju verziju predloga Zakona o carinskim dažbinama, cela stvar je u æorsokaku.”

B.M.: Da li je nešto preduzeto u vezi sa tom dvojicom senatora?

Dž.S.: “Održavamo sastanke u okviru naše poslovne koalicije, sastavljene od niza kompanija koje se zalažu za što skorije usvajanje Zakona o carinskim dažbinama. Na primer, neke od kompanija koje su obuhvaæene predlogom tog zakona su ‘Dupont’, ‘Tri M’, ‘Dau Kemikal’, amerièko Udruženje import-eksport kompanija, Udruženje proizvodjaèa obuæe, Amerièki naftni institut, Nacionalno udruženje proizvodjaèa, moja kompanija ‘Kargo transport’, zatim ‘US Stil’ i druge - sve te kompanije saraðuju u lobiranju senatora da se izvrši pritisak na dvojicu senatora iz Alabame da popuste u vezi sa Zakonskim predlogom o carinskim dažbinama. Takodje smo razgovarali sa tom dvojicom senatora i njihovim osobljem i oni su nam pružili uveravanja da ne žele da zadržavaju usvajanje Zakona o carinskim dažbinama, mada istovremeno drže sve te kompanije kao taoce i ne popuštaju.”

B.M.: Ukoliko se teškoèe sa senatorima Šelbijem i Sešnsom ne otklone, da li postoji neki alternativni plan?

Dž.S.: “Postoji alternativni plan, koji bi mogao da bude rizièan. Mi smo razgovarali sa vodeæim senatorima, uljuèujuæi senatore Vilijama Frista (William Frist) i Èaka Graslija (Chuck Grasley), predsednika Finansijskog odbora u Senatu, da promene postupak u vezi sa predlogom Zakona o carinskim dažbinama, koji mora biti usvojen jednoglasno. U sadašnjoj situaciji, senatori Šelbi i Sešn neæe da glasaju za taj zakonski predlog. Stoga sada razmatramo moguænost da toj dvojici senatora postavimo vremenski rok, recimo deset dana, posle kojeg æemo da zahtevamo promenu postupka. Medjutim, promenom postupka, Zakonski predlog o carinskim dažbinama bi postao otvoren za amandmane. Kako bi to uticalo, recimo, na Zakonski predlog o normalizaciji trgovinskih odnosa sa Srbijom i Crnom Gorom? Pretpostavimo da se nešto veoma negativno dogodi u Srbiji i Crnoj Gori u periodu od dve nedelje. Nakon proceduralnih promena zakonskog predloga, svaki senator bi mogao da iznese svoje primedbe i zahteva da se taj zakonski predlog povuèe, što bi izazvalo dalje probleme. Stoga je daleko sigurnije i bolje da Zakonski predlog o normalizaciji trgovinskih odnosa sa Srbijom i Crnom Gorom ostane u okviru predloga Zakona o carinskim dažbinama, jer bi u protivnom svaki od 427 zakonskih predloga mogao da se naðe u sliènoj situaciji. Prema propisima, možete da izbacite sporne zakonske predloge, ali ne možete ništa da dodate nacrtu Zakona o carinskim dažbinama. To znaèi da bi alternativni pristup bio riskantan.”

B.M.: Kada bi predlog Zakona o carinskim dažbinama mogao da bude usvojen?

Dž.S.: “Verovali smo da æe taj zakonski predlog da bude usvojen tokom ovog meseca, kao što je i trebalo. Sadašnji problem je u tome što bi ovaj proces mogao da se oduži, a mi to ne želimo. Od poèetka ove godine, neizvesnost oko Zakonskog predloga o carinskim dažbinama je koštala amerièke kompanije oko 34 miliona dolara - na ime dodatnih carina koje su morale da budu plaæene. Nadamo se da æe predlog Zakona o carinskim dažbinama ipak biti usvojen pre senatskog letnjeg raspusta. Želim samo da podsetim gledaoce u Srbiji i Crnoj Gori na važnost usvajanja statusa o normalizovanju odnosa Sjedinjenih Država i Srbije i Crne Gore. Sve dok taj zakonski predlog ne bude usvojen, kompanije u Srbiji i Crnoj Gori æe biti u konkurentski nepovoljnijem položaju u pogledu prodaje svojih proizvoda u Sjedinjenim Državama. Naravno, ja i mnogi drugi smatramo da to nije pošteno.

XS
SM
MD
LG