Linkovi

15 milijardi dolara za borbu protiv side - 2003-05-27


Predsednik Buš je rekao da je Amerika pokrenula sveobuhvatna i hitna nastojanja da pomogne zemljama koje su opustošene sidom. On je tu akciju nazvao “ velikom spasilaèkom misijom.”

“ Ova bolest puni groblja širom Afrike, stvara siroèad i ostavlja milione ljudi u oèajnièkoj borbi za život. Oni u toj borbi neæe biti sami. ”

Zakonskim predlogom koji je potpisao predsednik odvaja se 15 milijardi dolara na ime pomoæi grupi od 12 afrièkih zemalja i dve zemlje u podruèju Kariba u periodu od narednih pet godina. Buš je rekao da je reè o ogromnom poduhvatu i uporedio ga sa Maršalovim planom kojim je pomognuta obnova Evrope od katastrofalnih posledica drugog svetskog rata.

“ Ovo je najveæa pojedinaèna inicijativa pomoæi u istoriji medjunarodnih zdravstvenih nastojanja u vezi sa iskoredinjivanjem specifiène bolesti. ”

Predsednik Buš je rekao da æe tokom predstojeæe posete Evropi apelovti na druge zemlje da postupe slièno. Prema njegovim reèima, patnje su velike, a vreme istièe.

XS
SM
MD
LG