Linkovi

Britanski zvaniènici raspustili  gradski savet u  Basri - 2003-05-25


Britanski zvaniènici raspustili su gradski savet u Basri na jugu Iraka, dok je izbor èlanova gradskog saveta u Krirkuku na severu zemlje pokrenuo spor izmeðu Kurda i Arapa. Dopisnik Glasa Amerike, Greg Lamot izveštava iz Bagdada o nekim od problema sa kojima se suoèava koalicija u nastojanju da Iraèane približe samoupavi: Britanske snage su iznenada raspustile gradski savet u Basri zamenivši ga prelaznim komitetom na èijem èelu je britanski oficir. Jedan vojni predstavnik je objasnio da su nekoliko èlanova raspuštenog saveta bili pristalice Sadama Huseina. Rekao je takoðe da je prelazni savet nepolitièko telo zaduženo za snabdevanje vode, struje i druge usluge. Odluka o raspuštanju saveta razgnevila je neke delegate, koji ukazuju da je savet zaslužan za obnovu osnovnih gradskih usluga po završetku rata. U meðuvremenu, juèe su u Kirkuku na severu Iraka održani prvi lokalni izbori na kojima je izabrano 24 od predviðenih 30 èlanova novog gradskog saveta. Šest èlanova treba da imenuju amerièke vojne vlasti. No, arapski delegati su se pobunili kada su èetiri mesta dodeljena Kurdima. Amerièki komandant na severu Iraka, general Rejmond Odierno saglasio se da odloži imenovanje šest preostalih predstavnika u savetu, ali nakon razmatranja ponovo je postavio prvobitno imenovane delegate. Saveta je sastavljen od predstavnika Kurda, Turkmena, Arapa i hrišæanskih Asirijaca. Napetost izmeðu Kurda i Arapa u severnom Iraku poveæana je do te mere da je prošle nedelje izbio oružani okršaj u kojem je troje ljudi ubijeno i nekoliko ranjeno. Etnièke napetosti veæ godinama traju širom Iraka i mogle bi da postanu kljuèni problem u formiranju lokalnih uprava i centralne vlade.

XS
SM
MD
LG